E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Poslanci BBSK podporili okres Krupina aj v roku 2018

erb_bbsk

Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2018. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 27 801€ a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č. 25/2014.

Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja môžu športové kluby- TJ ŠK Krupina a MFK Strojár Krupina pôsobiace v meste, realizovať nákup športového vybavenia pre svojich členov a Mesto Krupina využilo finančnú podporu pri realizácií podujatia „Dni mesta Krupina- XII. ročník“. K ďalším podporeným projektom v rámci mesta Krupina, ktoré podporujú kultúrne a duchovné hodnoty v našom meste patria aj „Spievanky pod Vartovkou – XXXX. ročník“, projekt „Dajme tancu lesk a farby“ či „Prezentácia folklóru Hontu“.

V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a menovite poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Mgr. Marošovi Skopalovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina.

Zoznam všetkých podporených projektov: https://www.krupina.sk/projekty-bbsk

HORE