E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2020-2021

Vážení občania,

z dôvodu prehľadnosti výkonov zimnej údržby miestnych komunikácií a kompetencií Mesto Krupina, oddelenie výstavby, ŽP a RR Vás informuje o zónach a kontaktných osobách, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie výkonu zimnej údržby.

Pre zabezpečenie výkonu zimnej údržby je katastrálne územie mesta Krupina rozdelené na tieto zóny:

Dodávateľ: VIAKORP s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen – zabezpečuje výkon v 1. zóne a 2. zóne: v zmysle platnej Zmluvy č. 139/2020/OVZP zo dňa 26.10.2020, vrátane strojového čistenia chodníkov, parkovísk, námestí a spevnených plôch na verejných priestranstvách v intraviláne mesta

1. zóna  - intravilán mesta Krupina / ulice - Námestie SNP, Koháryho rad, ul. Šoltésovej, ul. 29. augusta, Svätotrojičné námestie, Bočkayho , Hajdúsky rad, Sládkovičova, Partizánska, A. Kmeťa, Bernolákova, ul. ČSA, Kuzmányho, Majerský rad, Malinovského, Nad Kotlom, D. Štúra, Sencovka, Biely Kameň, Tanistravár, Priemyselná, Jesenského, Mlynská, M.R. Štefánika, Železničná, Tehelná, Hviezdoslavova, Mikulkova, Šibeničná, Školská, J. C. Hronského, F. Kráľa, Záhradná, Bebravská, Kalinčiakova, Špitzerova, Starohorská, J.G.Tajovského, Geschwindova, Gliarska, Nad mestom, Slnečná, Vinohradnícka, Bottova, Jilemnického, Zvolenská cesta, I. Kraska, Horná, Prostredná, Nová, Za baštou, Saská, Krupinica, Husársky most, k Witturu , vjazd a areál k. Bytovému domu na ulici Záhradnej, parkovisko pri Bytovom dome na ulici Hviezdoslavovej, Pokračovanie ulice Novej, ulica Lipová, ul. Samuela Hruškovica, ulica J. Vacholda, ulica Gaštanová a ulica P.M.Hnilicu

2. zóna  – asfaltové cesty na lazoch - Kopanice, Holý Vrch, Nová Hora, Široké lúky, Stará Hora Líška, Červená Hora, Ficberg,, Tanistravár, Briač.

Kontaktné údaje: 
0908774162 Ján Bohovic – konateľ spoločnosti
0911031177 Stanislav Dado – konateľ spoločnosti
0948765293 Martin Grajciar, Ján Mohyla - dispečing
0944321555 Štefan Krajč - náhradný dispečing
0904919512 Jozef Filip - strojník vodič

2/ Dodávateľ: Ľubomír Rondík – ROBUS-Z - zabezpečuje výkon v 3.,4. a 5. zóne:

3. zóna  - štrkové cesty východná časť KÚ ( Okrúhla hora, Tanistravár, Briač, Hozník, Dolné Kopanice, Gerlach, Horné Kopanice, Prostredný vrch, Ľahotský vrch, Brezová, Dorkovička, Lánička)

4. zóna  - štrkové cesty severná časť KÚ (Tepličky, Kňazova dolina, Vĺčok, Poloma, Odrobinovo pole, Kamenný Kríž, Kukučka, Dráhy, Starý Háj, Vajsov, Šváb)

5. zóna  - štrkové cesty západná strana KÚ (Fitzberg, Stará Hora, Líška, Pinterov mlyn, Havran, Čierne Blato, Môlkňa, Žobrák, Bebrava, Pijavice, Benčaťov majer, Č. Hora, Trnovec)

Kontaktné údaje:
0905 802 837 – Rondík Ľubomír
0905 792 916 – Križan Tomáš
0907 844 990 – Mozoľa Ján
0907 069 969 – Rondík Martin

3/ Ručné vyhŕňanie chodníkov, spevnených plôch, parkovísk a verejných priestranstiev,  kde nie je možné zabezpečiť strojové vyhŕňanie v zmysle vypracovaného pasportu miestnych komunikácií zabezpečí vlastník a správca, Mesto Krupina.

Kontaktnými osobami za Mesto Krupina sú:
Strojové vyhŕňanie: 0949651184 – Marián Sýkora
Ručné vyhŕňanie: 0918370443 – Pavel Mokoš

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
24. 11. 2020  Operačný plán zimnej údržby komunikácií v meste Krupina na zimné obdobie 2020_2021129 kB [pdf]

HORE