E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Obnova múzea – sanácia vlhkosti (NKP- dom meštiansky)

Logo-MK-SR

Na objekte Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine sa začali v priebehu mesiaca máj práce, ktorých cieľom je obnova časti objektu múzea. Ide o druhú etapu rekonštrukcie, ktorá zahŕňa sanáciu vlhkosti historickej časti meštianskeho domu. Objekt trpí nadmernou vlhkosťou čím degraduje veľká časť priestorov a zbierkových predmetov uložených v múzeu.

V tomto roku sme začali odstránením vlhkosti zo základov budovy na severnej strane múzea a odstránením vlhkosti z depozitára na prízemí múzea. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, boli všetky postupy odkonzultované s pracovníkom Krajského pamiatkového úradu. Na výkopové práce dohliadal tím pod vedením archeológa JUDr. Mgr. Martina Kvietka, ktorý ešte pred pokračovaním prác vyhodnotil nálezovú situáciu. Okrem odstránenia vlhkosti základov budovy, je dôležitým cieľom projektu aj úprava depozitáru v súlade s požiadavkami na priestory uchovávajúce kultúrne dedičstvo mesta Krupina a regiónu Hont. Realizáciou týchto prác sa vyriešil ďalší závažný problém stavebno - technického stavu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá patrí medzi najstaršie meštianske domy stredovekého mesta Krupina.

Na túto etapu bude nadväzovať ďalšia pripravovaná obnova objektu - sanácia vlhkosti západnej strany – fasády múzea. Obnova objektu bude pokračovať aj vďaka dotáciám poskytnutých Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a financiám z rozpočtu Mesta Krupina.  

Ing. S. Alakšová, PhDr. M. Lukáč

Priložené fotografie

HORE