Netradičná spomienka na 200. narodeniny Andreja Sládkoviča

  • 02.4.2020
  • 870x
  •   

Slávnostnú spomienku 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča, ktorú pripravovalo mesto Krupina a oddelenie kultúry na celý deň 30. marca v parku, ďalej v kine, v múzeu a aj v evanjelickom kostole s účasťou žiakov, študentov a hostí sa neuskutočnili kvôli špecifickej situácii na Slovensku i veľkej časti sveta. Okolnosti prinútili mesto zmeniť plány a pripomenúť si narodenie nášho velikána i štúrovského básnika iba v skromne v provizórnych podmienkach. Preto o 10.00 hodine k pamätníku A. Sládkoviča v parku položil samostatne jeden veniec za mesto primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. Neskôr samostatne poobede bol položený jeden veniec Mgr. Annou Borbuliakovou – viceprimátorkou, poslankyňou MsZ v Krupine a riaditeľkou Gymnázia Andreja Sládkoviča, ktoré nesie jeho meno a reprezentuje študentské roky Andreja Sládkoviča, ako aj odhodlanosť mladého človeka. Ďalší veniec bol položený historikom múzea PhDr. Miroslavom Lukáčom za pamäťovú a kultúrnu inštitúciu – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ktoré rovnako nesie meno nášho rodáka.

Následne v parku primátor odhalil aj lavičku, ako symbol lásky pre mladých zaľúbených, lebo Sládkovič a jeho Marína sú symbolmi veľkého zaľúbenia a napokon i jeho skutočná životná láska Antónia Júlia (jeho manželka) sú symbolmi skutočnej a naplnenej lásky. Samozrejme v čase kedy to bude bezpečné, si môžu Krupinčania na túto lavičku sadnúť... Zároveň primátor odhalil schránku – poštu pre Sládkoviča, do ktorej môže niekto s chuťou a inšpiráciu niečo pekné napísať a vložiť – zaľúbenú báseň či len zopár veršov. Môže ich symbolicky nechať pre nášho rodáka a básnika. Básne pre básnika...

V rámci tejto spomienky sa divákom KTV priamo na mieste prihovoril primátor mesta a pripomenul významného rodáka i dôvod, prečo si mesto práve 30. marca 2020 pripomína jeho pamiatku. Pripomenul tiež, že od prvých rokov svojho života znášal nepriazne osudu a vedel ich prekonať a aj to, že jeho ľudské kvality a jeho talenty nám zanechali poklady, ktoré sú klenotmi slovenskej kultúry dodnes a vyzval všetkých Krupinčanov, aby sme v tejto neľahkej dobe našli v sebe skryté poklady a aby sme sa s tými, ktorí sú v najväčšej núdzi, podelili o všetky naše dobrá – najmä o lásku, ktorej je stále ako šafranu!

M. Lukáč

Autor fotografií: Ing. Milan Ďuroch

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 24.9.2021, 18:26