E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Netradičná spomienka na 200. narodeniny Andreja Sládkoviča

0026-DSC00146

Slávnostnú spomienku 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča, ktorú pripravovalo mesto Krupina a oddelenie kultúry na celý deň 30. marca v parku, ďalej v kine, v múzeu a aj v evanjelickom kostole s účasťou žiakov, študentov a hostí sa neuskutočnili kvôli špecifickej situácii na Slovensku i veľkej časti sveta. Okolnosti prinútili mesto zmeniť plány a pripomenúť si narodenie nášho velikána i štúrovského básnika iba v skromne v provizórnych podmienkach. Preto o 10.00 hodine k pamätníku A. Sládkoviča v parku položil samostatne jeden veniec za mesto primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. Neskôr samostatne poobede bol položený jeden veniec Mgr. Annou Borbuliakovou – viceprimátorkou, poslankyňou MsZ v Krupine a riaditeľkou Gymnázia Andreja Sládkoviča, ktoré nesie jeho meno a reprezentuje študentské roky Andreja Sládkoviča, ako aj odhodlanosť mladého človeka. Ďalší veniec bol položený historikom múzea PhDr. Miroslavom Lukáčom za pamäťovú a kultúrnu inštitúciu – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ktoré rovnako nesie meno nášho rodáka.

Následne v parku primátor odhalil aj lavičku, ako symbol lásky pre mladých zaľúbených, lebo Sládkovič a jeho Marína sú symbolmi veľkého zaľúbenia a napokon i jeho skutočná životná láska Antónia Júlia (jeho manželka) sú symbolmi skutočnej a naplnenej lásky. Samozrejme v čase kedy to bude bezpečné, si môžu Krupinčania na túto lavičku sadnúť... Zároveň primátor odhalil schránku – poštu pre Sládkoviča, do ktorej môže niekto s chuťou a inšpiráciu niečo pekné napísať a vložiť – zaľúbenú báseň či len zopár veršov. Môže ich symbolicky nechať pre nášho rodáka a básnika. Básne pre básnika...

V rámci tejto spomienky sa divákom KTV priamo na mieste prihovoril primátor mesta a pripomenul významného rodáka i dôvod, prečo si mesto práve 30. marca 2020 pripomína jeho pamiatku. Pripomenul tiež, že od prvých rokov svojho života znášal nepriazne osudu a vedel ich prekonať a aj to, že jeho ľudské kvality a jeho talenty nám zanechali poklady, ktoré sú klenotmi slovenskej kultúry dodnes a vyzval všetkých Krupinčanov, aby sme v tejto neľahkej dobe našli v sebe skryté poklady a aby sme sa s tými, ktorí sú v najväčšej núdzi, podelili o všetky naše dobrá – najmä o lásku, ktorej je stále ako šafranu!

M. Lukáč

Autor fotografií: Ing. Milan Ďuroch

Priložené fotografie

HORE