E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Múzeum Andreja Sládkoviča s opraveným elektronickým systémom

Múzeum Andreja Sládkoviča s opraveným elektronickým systémom

Mesto Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine (Múzeum) podalo žiadosť – projekt s názvom Elektronický zabezpečovací systém - oprava na Fond na podporu umenia (Fond) o príspevok na opravu signalizačného systému Múzea. Systém by mal tak spĺňať štandardy, ktoré sa vyžadujú pri ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, teda muzeálnych zbierok. Fond prispel na opravu systému vo výške 2 500,- EUR, pričom mesto Krupina dofinancovalo projekt z vlastného rozpočtu sumou 270,31 EUR. Celková výška nákladov za projekt bola teda 2 770,31 EUR.

Prostredníctvom tohto projektu sa zabezpečila ochrana kultúrneho dedičstva mesta, ktorú sčasti uchováva Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine – jediná pamäťová inštitúcia svojho druhu v meste, a to nielen pre súčasné, ale i nasledujúce generácie Krupinčanov.

Dr. M. Lukáč, múzeum

Priložené fotografie

HORE