E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Komunálne voľby 2014

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
15. novembra 2014 v meste KRUPINA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.356
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:3.333
Počet odovzdaných obálok:3.332
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta:3.280

 

VOĽBY NA PRIMÁTORA MESTA

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na primátora mesta

Stanislav DADO

343
Mgr. Marián HECL
645
Mgr. Oľga LÁSLOVÁ
62
Ing. Eva LUKÁČOVÁ
548
Ing. Ján MACKO
560
Ing. Radoslav VAZAN
1.122

 

VOĽBY NA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.356
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:3.333
Počet odovzdaných obálok:3.332
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby
do mestského zastupiteľstva:
3.243

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Výsledky volieb - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do mestského zastupiteľstva64 kB [pdf]
  Výsledky volieb - kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do mestského zastupiteľstva37 kB [pdf]
  Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov142 kB [pdf]
  Rozhodnutie predsedu NR SR č. 191/2014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí33 kB [pdf]
  Oznámenie o počte obyvateľov31 kB [pdf]
  Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí335 kB [pdf]
  Delegovanie členov a náhradníkov do MVK a OVK - všeobecná informácia20 kB [pdf]
  Odovzdávanie kandidátnych listín14 kB [pdf]
  Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - tlačivo28 kB [pdf]
  Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - tlačivo28 kB [pdf]
  Príloha k počtu podpisov na petíciu10 kB [pdf]
  Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)39 kB [pdf]
  Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva40 kB [pdf]
  Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)43 kB [pdf]
  Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva43 kB [pdf]
  VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v meste KRUPINA29 kB [pdf]
  VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v meste KRUPINA97 kB [pdf]
  VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane27 kB [pdf]

HORE