E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Kniha - okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet

kniznica

Mestská knižnica je obľúbeným útočiskom všetkých knihomoľov. Za symbolické ročné poplatky umožňuje obyvateľom okresu Krupina a študentom prístup k širokému výberu literatúry od detskej cez beletriu až po odborné publikácie. Knižný fond je neustále dopĺňaný novými prírastkami a to aj zásluhou opakovanej podpory zo strany Fondu na podporu umenia.

V roku 2020 sme podali projekt pod názvom „Kniha - okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet“. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný. Vďaka štedrej podpore FPU mohla Mestská knižnica v Krupine bez spolufinancovania Mesta Krupina obohatiť svoj knižný fond o knihy v hodnote 3000 €. Podarilo sa nám doplniť oddelenie pre dospelých i pre deti a mládež o novinky odbornej, i krásnej literatúry pestrých žánrov. Prihliadali sme aj na dotazy pravidelných čitateľov, ktorí mali konkrétne požiadavky týkajúce sa 75. výročia ukončenia 2.svetovej vojny. Jednalo sa o beletriu, ale aj diela z histórie.

Nezabudli sme ani na našich verných a dlhoročných čitateľov, ktorí čakajú na novinky z beletrie, lebo doba pandemická je nesmierne láskavá práve k tejto skupinke obyvateľov nášho mesta. Čítanie je jedna z mála možností, ktoré môžeme vykonávať v rámci nadmerného voľného času beztrestne, teda tak, že neporušíme žiadne zákazy vyplývajúce z „lockdownu.“

HORE