E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Kniha o Krupine zvíťazila v celoslovenskej súťaži

Brany_sutaz

Kniha o Krupine Historické brány krupinských domov (autori Katarína Vošková a Miroslav Lukáč a i., vydala Slovenská technická univerzita pre Fakultu architektúry v Bratislave v roku 2014) spomedzi prihlásených 59 monografií o obciach a mestách Slovenska zvíťazila a získala hlavnú cenu v X. ročníku súťaže Slovenská Kronika 2018. Ocenenie z rúk predstaviteľov vyhlasovateľov prevzal historik Múzea A. Sládkoviča a spoluautor monografie PhDr. Miroslav Lukáč v piatok 19. októbra v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Súťaž každý druhý rok vyhlasuje Národné osvetové centrum, Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenská národná knižnica. Je to už tretie celoslovenské ocenenie, ktoré sa podarilo získať mestu Krupina, respektíve pracovníkom Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine. Prvé ocenenie v rovnakej súťaži Slovenská kronika za knihu Lukáč, M. a kol.: Krupina - monografia mesta, 2006 (2. miesto udelené v r. 2009) a ďalšie celoslovenské ocenenie v súťaži Najlepšie genealogické práce získala monografia Lukáč, M.: Ján Alexander Rotarides – život a dielo, 2012 (osobitná cena udelená v r. 2016).

Ďalšie informácie a fotografie budú zverejnené na webstránke Národného osvetového centra.

M. Lukáč

Priložené fotografie

HORE