E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Investičné akcie realizované mestom Krupina v rokoch 2019 - 2022

4. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

Rekonštrukcia statických porúch
nového domu smútku v Krupine

(vlastné zdroje)
Obnova krovu a fasády
Mestského úradu v Krupine

(vlastné zdroje)
HORE