E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Investičné akcie realizované mestom Krupina v rokoch 2019 - 2022

1. Rekonštrukcie škôl a školských zariadení

Výmena povrchu
na multifunkčnom ihrisku
pri ZŠ E. M. Šoltésovej

(Úrad vlády SR + vlastné zdroje)

4. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

Rekonštrukcia statických porúch
nového domu smútku v Krupine

(vlastné zdroje)
Obnova krovu a fasády
Mestského úradu v Krupine

(vlastné zdroje)
Obnova múzea
a sanácia vlhkosti - 2. etapa

(Ministerstvo kultúry + vlastné zdroje)
Oprava depozitára
Múzea A. Sládkoviča

(Fond na podporu umenia + vlastné zdroje)


5. Iné investičné akcie

Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina- 6. etapa

(Ministerstvo vnútra SR + vlastné zdroje)
HORE