E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Investičné akcie realizované mestom Krupina v rokoch 2019 - 2022

1. Rekonštrukcie škôl a školských zariadení

Výmena povrchu
na multifunkčnom ihrisku
pri ZŠ E. M. Šoltésovej

(Úrad vlády SR + vlastné zdroje)
Rekonštrukcia oplotenia a spevnených
plôch základných škôl v Krupine

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia oplotenia a spevnených
plôch základných škôl v Krupine

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia oplotenia a spevnených
plôch základných škôl v Krupine

(vlastné zdroje)
Prístavba MŠ na ulici Ivana Krasku
Rekonštrukcia podlahy
v telocvični ZŠ J.C. Hronského

(MŠVVaŠ SR + vlastné zdroje)
Prístavba MŠ
na ulici Ivana Krasku

(vlastné zdroje)
Asfaltové plochy v školskom
areáli ZŠ J.C. Hronského

(vlastné zdroje)
Asfaltové plochy v školskom
areáli ZŠ J.C. Hronského

(vlastné zdroje)
Modernizácia odborných učební
ZŠ J.C. Hronského

(EÚ + štátny rozpočet + vlastné zdroje)
Modernizácia odborných učební
ZŠ E.M. Šoltésovej

(EÚ + štátny rozpočet + vlastné zdroje)


2. Rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií

Výstavba spevnenej plochy
na Majerskom rade 42/43
s osvetlením

(vlastné zdroje)
Obnova a rekonštrukcia MK
v meste Krupina
- ulica J.C.Hronského

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia časti
Svätotrojičného námestia

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia časti chodníka
+ zábrana pri ceste I/66

(vlastné zdroje)


4. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

Rekonštrukcia statických porúch
nového domu smútku v Krupine

(vlastné zdroje)
Obnova krovu a fasády
Mestského úradu v Krupine

(vlastné zdroje)
Obnova múzea
a sanácia vlhkosti - 2. etapa

(Ministerstvo kultúry + vlastné zdroje)
Oprava depozitára
Múzea A. Sládkoviča

(Fond na podporu umenia + vlastné zdroje)
Rekonštrukcia plochy 1. sekcie
urnového hája v Novom cintoríne

(vlastné zdroje)
Výmena okien na obytnom dome
Majerský rad 78-79

(vlastné zdroje)
Obnova strechy
stolnotenisovej herne

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia soc. zariadení
v Dome smútku v Novom cintoríne

(vlastné zdroje)
Výmena okien a vchodových
plastových dverí v Dome smútku
v Novom cintoríne

(vlastné zdroje)
Oprava časti strechy
budovy nemocnice v Krupine
v prístavbe ARO

(vlastné zdroje)
Geschwindova záhrada ruží
- oplotenie

(BBSK + vlastné zdroje)
Rampa pre imobilných
v Nemocnici Krupina

(vlastné zdroje)


5. Iné investičné akcie

Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina- 6. etapa

(Ministerstvo vnútra SR + vlastné zdroje)
Dobudovanie verejného osvetlenia
v Krupine - 3 svetelné body
na ulici M.R.Štefánika

(vlastné zdroje)
Dobudovanie verejného
osvetlenia v Krupine
- 2 svetelné body
na Starom cintoríne

(vlastné zdroje)
Vybudovanie prístrešku
pri strážnej veži Vartovka

(BBSK + vlastné zdroje)
Výstavba prístrešku
na Majerskom rade 46-47 a 51-52

(vlastné zdroje)
Stavebné úpravy
plochy Street Workout

(vlastné zdroje)
Detské ihrisko
na ulici J. Špitzera

(Úrad vlády SR + vlastné zdroje)
Výstavba spevnenej plochy
na Majerskom rade 58/59
s osvetlením

(vlastné zdroje)
HORE