Historický kamenný kríž na Majeroch znova inštalovaný

  • 15.5.2020
  • 1216x
  •   

Najstarší kamenný kríž v katastri mesta Krupina, ktorý bol koncom minulého roka rozobraný a reštaurovaný v ateliéroch akad. sochára Jána Filu vo Vlkanovej, sa zaskvel v celej svojej kráse. Kameň, kov a železo pretvorené v umelecké dielo a dielo kresťanskej viery bude naďalej krášliť túto časť mesta. Vďaka patrí tým, ktorí ho nechali postaviť (Samuel Grnáč r. 1848), i tým, ktorí sa oň počas 170 rokov starali a v r. 2020 zabezpečili jeho opravu.

Poďakovanie patrí aj všetkým Krupinčanom, ktorí na túto náročnú opravu prispeli svojimi darmi. I vďaka podnetu pani Júlie Dlouhej rod. Alakšovej, krupinskej rodáčky a obyvateľky kanadského Vancouvru, sa môžeme tešiť z vydarenej práce, ktorá bola v starostlivosti Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine a riadená i v spolupráci s  MsÚ v Krupine. Rekonštrukciu poškodeného nápisu, podľa ktorého bol realizovaný i vo finálnej podobe na kríži, spracoval historik krupinského múzea dr. Miroslav Lukáč. Na kríž sa prostredníctvom sponzorských darov vyzbieralo viac ako 8 248,26 EUR. Jeho reštaurovanie (rozobratie, tmelenie, impregnácia, celková povrchová úprava, vyčistenie korpusu Krista, vybetónovanie podesty, výroba a inštalácia ohrádky i samotného kríža vrátane fotodokumentácie) stálo presne 7 476,- EUR. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 772,26 EUR budú použité na budúcu impregnáciu a prípadné potrebné opravy kríža.

Na fotografiách je evidentný rozdiel medzi krížom pred opravou (december 2019) a po reštaurovaní. Inštalácia kríža na pôvodné miesto sa uskutočnila dňa 29. apríla 2020.

Text a fotografie: PhDr. M. Lukáč, múzeum

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 20.9.2021, 11:35