E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Historický kamenný kríž na Majeroch znova inštalovaný

IMG_5832

Najstarší kamenný kríž v katastri mesta Krupina, ktorý bol koncom minulého roka rozobraný a reštaurovaný v ateliéroch akad. sochára Jána Filu vo Vlkanovej, sa zaskvel v celej svojej kráse. Kameň, kov a železo pretvorené v umelecké dielo a dielo kresťanskej viery bude naďalej krášliť túto časť mesta. Vďaka patrí tým, ktorí ho nechali postaviť (Samuel Grnáč r. 1848), i tým, ktorí sa oň počas 170 rokov starali a v r. 2020 zabezpečili jeho opravu.

Poďakovanie patrí aj všetkým Krupinčanom, ktorí na túto náročnú opravu prispeli svojimi darmi. I vďaka podnetu pani Júlie Dlouhej rod. Alakšovej, krupinskej rodáčky a obyvateľky kanadského Vancouvru, sa môžeme tešiť z vydarenej práce, ktorá bola v starostlivosti Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine a riadená i v spolupráci s  MsÚ v Krupine. Rekonštrukciu poškodeného nápisu, podľa ktorého bol realizovaný i vo finálnej podobe na kríži, spracoval historik krupinského múzea dr. Miroslav Lukáč. Na kríž sa prostredníctvom sponzorských darov vyzbieralo viac ako 8 248,26 EUR. Jeho reštaurovanie (rozobratie, tmelenie, impregnácia, celková povrchová úprava, vyčistenie korpusu Krista, vybetónovanie podesty, výroba a inštalácia ohrádky i samotného kríža vrátane fotodokumentácie) stálo presne 7 476,- EUR. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 772,26 EUR budú použité na budúcu impregnáciu a prípadné potrebné opravy kríža.

Na fotografiách je evidentný rozdiel medzi krížom pred opravou (december 2019) a po reštaurovaní. Inštalácia kríža na pôvodné miesto sa uskutočnila dňa 29. apríla 2020.

Text a fotografie: PhDr. M. Lukáč, múzeum

Priložené fotografie

HORE