E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Geschwindova záhrada ruží

zahrada_muzeum

V rámci zvyšovania atraktívnosti nášho mesta pre miestnych obyvateľov, domácich a zahraničných návštevníkov s dôrazom na zachovanie kultúrneho dedičstva regiónov požiadalo Mesto Krupina o finančný príspevok v zmysle VZN BBSK č. 38/2019 pre projekt Geschwindova záhrada ruží – oplotenie. V areáli krupinského múzea pomenovaného po významnom rodákovi, Andrejovi Braxatorisovi Sládkovičovi, sa nachádza záhrada, ktorá je venovaná pamiatke ďalšej významnej osobnosti Mesta Krupina a síce Rudolfovi Geschwindovi, ktorý od roku 1872 pôsobil v Krupine ako lesmajster.

Okrem svojho povolania sa zaoberal šľachtením a predajom ruží. V celej uhorskej a teda aj slovenskej histórii, nikto nevypestoval viac odrôd ruží ako Geschwind. Sám uvádza až 707 odrôd, z ktorých sa dodnes zachovalo len okolo 120 a mnohé z nich sa dostali do rozárií celého sveta. Asi najznámejšia je ruža Gruss an Teplitz (Pozdrav Tepliciam), ktorá bola ocenená prívlastkom svetová ruža a v roku 2000 bola v Montreale zaradená do Svetovej siene slávy starých ruží. Rudolf Geschwind umrel v Krupine roku 1910 a je pochovaný na miestnom cintoríne (zdroj: www.krupina.sk).

Na jeho počesť boli v roku 2002 práve v záhrade Múzea Andreja Sládkoviča vysadené ruže darované Arborétom Borová Hora vo Zvolene, ktoré je jedným z mála rozárií s ružami Rudolfa Geschwinda. Do Krupiny sa tak vrátila aspoň časť z veľkého množstva ruží, ktoré tu za svojho života Rudolf Geschwind vypestoval. Záhradu využívajú návštevníci Múzea Andreja Sládkoviča, kde môžu počas sezóny obdivovať bohato kvitnúce ruže a nájsť príjemné schladenie pod mohutným stromom orecha v horúcich dňoch. Konajú sa tu rôzne sprievodné podujatia počas spoločenských akcií ako napr. Noc múzeí a galérií, Dni mesta Krupina a pod..

V posledných rokoch bolo najväčším problémom samotné oplotenie záhrady, ktoré bolo v havarijnom stave. Nakoľko je záhrada vyvýšená oproti miestnej komunikácii, jej oplotenie je zároveň oporným múrom. Ak by nedošlo k jeho zabezpečeniu a oprave, časom by hrozil zosuv pôdy na komunikáciu. Hlavnou aktivitou projektu boli teda stavebné práce, ktorých výsledkom je opravený múrik v celej jeho dĺžke 44 m s osadením nových plotových dielcov z kovanej konštrukcie. Realizácii stavebných prác predchádzal výber dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v priebehu letných mesiacov došlo k samotnej realizácii diela.

S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 8.000,00 EUR sa nám podarilo vytvoriť predpoklad na dobudovanie záhrady do atraktívnejšej podoby pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov mesta.

HORE