E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Finančná podpora pre Mestskú knižnicu v Krupine

fond

Fond na podporu umenia, na základe žiadostí o finančnú podporu v rámci výzvy 8/2019 rozhodol, že finančne podporí Mestskú knižnicu v Krupine a to sumou 1500,00 € na nákup knižného fondu pre všetky vekové kategórie. Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vďaka získanej podpore a spolufinancovaniu zo strany Mesta Krupina sa zatraktívni a skvalitní knižný fond a zakúpia sa knihy rôznej kategórie ( náučná literatúra, beletria, literatúra pre deti a mládež). Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov zo širokého okolia.

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia.

HORE