E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Dotácia z Fondu na podporu umenia pre knižnicu

fond_na_podporu_umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Fond na podporu umenia, na základe žiadosti o finančnú podporu v rámci výzvy vyhlásenej v roku 2017 rozhodol, že finančne podporí Mestskú knižnicu v Krupine sumou 3.000,00 eur na nákup knižného fondu pre všetky vekové kategórie. Vďaka získanej podpore a spolufinancovaniu zo strany Mesta Krupina sa zaktualizoval a doplnil knižný fond rôznej kategórie (náučná literatúra, beletria) a pre všetky vekové skupiny čitateľov. Snažili sme sa vyjsť v ústrety všetkým podnetom zo strany záujemcov na žánrové zloženie knižného fondu a z dotácie sme celkovo nakúpili viac ako 500 ks kníh v celkovej sume takmer 4.500,00 eur, medzi ktorými sú aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Sme radi, že našim čitateľom môžeme ponúknuť to najlepšie zo slovenskej tvorby, čo sa týka kvality textu aj polygrafického spracovania vydaného diela. Tieto publikácie sme propagovali aj na vianočnej besiedke v klube dôchodcov učiteľov. Mysleli sme aj na bežných čitateľov krásnej literatúry, pre ktorých sme nakúpili detektívky, najmä severské, ale aj historické či spoločenské romány našich i zahraničných autorov. Pre mládež sme zakúpili knihy od slovenských, zahraničných autorov a taktiež náučnú literatúru: hlavne pedagogické, ekonomické a historické štúdie o štátoch, ktoré sme vo svojom fonde ešte nemali.

Veríme, že realizácia tohto projektu bola prínosom pre všetkých používateľov knižnice z Krupiny aj širokého okolia a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov, poslúži študentom na vzdelávanie a poteší seniorov na vyplnenie dlhých večerov. Ďakujeme Fondu na podporu umenia za to, že nám svojim rozhodnutím umožnil obohatiť knižničný fond o ďalšiu novú literatúru.

„Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“

HORE