E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Dotácia Knižnice z Fondu na podporu umenia v roku 2018

logo_fond

Mestská knižnica Krupina v roku 2018 získala dotáciu 2500 € z Fondu na podporu umenia na projekt „Postoj chvíľa si krásna, ešte krajšia s knihou v rukách...“ na akvizíciu knižného fondu. Z mestského rozpočtu dostala knižnica 1633 €. Vďaka tomuto sa nám podarilo rozšíriť knižný fond o stovky nových titulov kníh.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Vďaka získanej podpore sa zaktualizuje a doplní knižný fond pre všetky vekové skupiny a zakúpili sa knihy rôznej kategórie (náučná literatúra, beletria). Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice Krupiny aj širokého okolia a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov.

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie FONDU NA PODPORU UMENIA.

HORE