E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Daniel Hevier a múza krupinského rodáka (# Marína Andreja Sládkoviča)

sladkovic

Je len niekoľko kníh, o ktoré je trvalý záujem generácií spisovateľov, kritikov i čitateľov, vzdialených od seba desiatky či stovky rokov. K takým patrí výnimočná básnická skladba Marína od krupinského rodáka Andreja Sládkoviča, ktorú dokončil v roku 1845 a ktorá vyšla v Pešti roku 1846 pred 175 rokmi. Nielenže je najdlhšou ľúbostnou básnickou skladbou na svete (a má na to aj certifikát), ale má niekoľko naj a je - či aj môže byť - zaujímavá pre mladých čitateľov. Práve oni sú cieľom nového spracovania knihy # Marína v interpretácii Daniela Heviera. Výstižné hodnotenia vybraných strof (básní v básni, z ktorých každá je básňou samou o sebe) od vynikajúceho slovenského spisovateľa, odhaľujú skryté či menej jasné posolstvá a významy.

S využitím a zhodnotením i kritických téz o Maríne z pera našich literárnych kritikov, ktorí sa nevyhnutne venovali romantickej spisbe a v nej hlavne Maríne a Sládkovičovi (Milan Pišút, Jaroslav Vlček, Štefan Krčméry, Alexander Matuška, Nora Krausová, Svetozár Hurban Vajanský) sprevádza Hevier čitateľa krásou jazyka i významu jednotlivých strof Maríny. Autor si všíma i symetrickosť textu, zdôrazňuje i to, že je to plánovaná presne napísaná báseň na verejné recitovanie, „ako povedal jeden slovenský recitátor“... Dokonca Marína sa dá spievať, veď básnik mal herecký a hudobný talent... Prečo je v básni toľko otáznikov, výkričníkov, čo je to vlastne slovo môž´ ?! Prečo používa toľko protikladov a toľko neznámych slov: pod prstma, mojima, špatná, nevernosť, ihrách... a dokonca i primrieť! I na to čitateľ nájde odpoveď.

Niektoré aspekty básne ostali nepovšimnuté či ináč hodnotené – náboženské cítenie Sládkoviča (študenta teológie a filozofie a neskoršieho ev. a.v. kňaza), ktoré sa decentne vinie celou skladbou a rovnako aj historické paralely či symboly, ktoré môžu zaujať i nehistorika (napríklad symbol horiacej Moskvy). Pri poznaní biblických motívov ľuďmi 19. storočia – tak ako ich poznal Sládkovič – je i náznak ľahko rozpoznateľným posolstvom pre poučeného a vzdelaného čitateľa. Na niektoré aspekty či verše Maríny možno nájsť iné vysvetlenie – čo autor, to interpretácia. Kniha je však potešujúcim kúskom každej dobrej knižnice. Sviežosť celého diela podčiarkuje i graficky lákavý obal s hrebeňovou väzbou, ktorá je doplnkom ešte lepšieho obsahu. 120-stranová kniha vyšla pri príležitosti 200. výročia narodenia krupinského rodáka vo vydavateľstve TRIO Publishing v roku 2020 a každý čitateľ ju zhltne doslova za pár minút.

Hevierova Hešteg Marína je tu! Pre študentov i všetkých milovníkov dobrej literatúry. Ešte pred vydaním knihy sa jej autor stretol s historikom Múzea Andreja Sládkoviča, pričom rozoberali detaily zo života básnika a interpretáciu Maríny, čo nie je náhoda týkajúca sa krupinskej muzeálnej inštitúcie. Knihu bude možné vo vhodnom čase zakúpiť i v priestoroch krupinského múzea a informačného centra mesta.

Dr. M. Lukáč, múzeum

Priložené fotografie

HORE