E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Bezpečnejšie v meste Krupina

logo

Poriadok v meste a hlavne bezpečnosť obyvateľov mesta Krupina je jednou z priorít o ktorej zabezpečenie sa predstavitelia mesta intenzívne usilujú. Dôkazom čoho je už zrealizovaných 5 etáp kamerového systému v meste v predošlých rokoch.

Mesto Krupina bolo opäť úspešným žiadateľom dotácie o rozšírenie kamerového systému a vďaka dotácií 10 000 € z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Okresný úrad Banská Bystrica), a spolufinancovaniu zo strany Mesta Krupina sa opäť rozšíril kamerový systém už šiestou etapou tohto projektu. Cieľom projektu je zabezpečiť systematické a kontinuálne monitorovanie lokalít v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a návštevníkov mesta ako aj majetku iných inštitúcií pôsobiacich v meste. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

HORE