Andrej Sládkovič na tabuli ev. a.v. kostola

  • 02.4.2020
  • 965x
  •   

Andrej Sládkovič bol krstený v evanjelickom kostole v Krupine dňa 1. apríla 1820, pričom jeho krstnými rodičmi boli zeman Samuel Pirovsky a Zuzana Kornides rod. Smrečáni manželka pána zemana Karola Kornidesa. Tu sa zrodil do kresťanského spoločenstva a práve v tomto kostole navštevoval nedeľné bohoslužby a na veľké sviatky. Počúval organovú hudbu svojho otca a na chóre evanjelického kostola sa zdokonalil v speve a vnímaní cirkevnej hudby. Skutočnosť krstného aktu malého Andreja Braxatorisa (spolu s krstom Eleny Maróthy – Šoltésovej) a aj 200. výročie jeho narodenia si Ev. a.v. cirkevný zbor v Krupine vďaka rozhodnutiu miestneho zborového farára Mgr. Miroslava Dubeka v súčinnosti s dozorcom cirkevného zboru Mgr. Michalom Šalagom, PhD. pripomenul umiestnením pamätnej tabule s nasledovným textom:

V TOMTO CHRÁME BOLI POKRSTENÍ

ANDREJ BRAXATORIS - SLÁDKOVIČ
DŇA 1. APRÍLA 1820
ELENA MARÓTHY - ŠOLTÉSOVÁ
DŇA 9. JANUÁRA 1855

30. MAREC 2020

Autor tabule, vyrobenej zo žuly so zlatým textom podľa návrhu textu mestského kronikára Miroslava Lukáča je miestny kamenársky majster Karol Roganský.

M. Lukáč

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 16.9.2021, 14:52