E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Akvizícia predmetov výnimočnej hodnoty - realizovaný projekt s podporou FPU

FPU_logo1_modre - zmensene

Vďaka Fondu na podporu umenia získalo Mesto Krupina – Múzeum Andreja Sládkoviča výnimočné predmety kultúrnej a historickej hodnoty, ktoré sa stávajú zbierkovými predmetmi múzea. Múzeum Andreja Sládkoviča reflektovalo na ponuku získať písomnosti k životným osudom najvýznamnejšieho šľachtiteľa ruží na Slovensku i na svete – Rudolfa Geschwinda, ktorý v meste pôsobil aj ako lesmajster mesta Krupina a práve v Krupine vyšľachtil najviac svojich unikátnych ruží.

Okrem konvolútu rukopisov a niekoľkých fotografií sa s podporou fondu podarilo získať tlačené publikácie učiteľa evanjelickej triedy miešanej ľudovej školy Samuela Kaunica (a Ondreja Braxatorisa – otca Andreja Sládkoviča) a jednu knihu od Krupinčana Jozefa Strakoviča (spolu v hodnote 3 000,- €). Z banskoštiavnického antikvariátu múzeum získalo rytinu Hontianskej župy od Samuela Mikovíniho z roku 1742 (pôvodne vytlačená ako súčasť IV. zväzku Notítií Mateja Bela), na ktorej je aj mesto Krupina a ďalšie dve z obdobia protitureckých bojov z roku 1664.

Špeciálnou akvizíciou z rovnakého zdroja je Almanach Nitra IV. z roku 1847 (všetky spolu za 1 380,- €), v ktorom sú už v novej štúrovej spisovnej slovenčine publikovali slovenskí romantici, medzi ktorých patril aj krupinský rodák básnik Andrej Sládkovič a ktorý aj svoje diela (Marína, Detvan a i.) publikoval práve v takejto podobe slovenčiny.

Posledným získaným predmetom je obraz Jozefa Kollára Krupina – Malé námestie z r. 1948-49 (v hodnote 750,- €) z pozostalosti rodiny Andreja Alakšu, predstaviteľa mesta i riaditeľa základnej školy v Krupine. Akvizíciu predmetov výnimočnej kultúrnej hodnoty sa podarilo uskutočniť vďaka tomu, že projekt z verejných fondov podporil Fond na podporu umenia, ktorý poskytol sumu vo výške 4 800,- EUR, pričom sumu 330,- EUR financuje mesto Krupina zo svojho rozpočtu.

PhDr. Miroslav Lukáč

Priložené fotografie

HORE