E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zoznam zmlúv za rok 2015

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
31.12.2015Kúpna zmluva267/2015/OSMMStanislav Krnáčik, Marta Krnáčiková
31.12.2015Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa266/2015/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
31.12.2015Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu265/2015/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
31.12.2015Kolektívna zmluva264/2015/COZákladná odborová organizácia zamestnancov
31.12.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku mesta Krupina do správy263/2015/OSMMMaterská škola v Krupine42308763
31.12.2015Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny262/2015/OSMMStredoslovenská energetika, a.s.36403008
31.12.2015Zmluva o nájme nebytových priestorov261/2015/OSMMStredná odborná škola obchodu a služieb Krupina00159352
31.12.2015Dodatok č. 20 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv260/2015/OSMMKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
31.12.2015Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1288/2010/UZ259/2015/EODVšeobecná úverová banka, a.s.31320155
31.12.2015Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 587/2011/UZ258/2015/EODVšeobecná úverová banka, a.s.31320155
31.12.2015Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 856/2010/UZ257/2015/EODVšeobecná úverová banka, a.s.31320155
31.12.2015Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve256/2015/OSMMPD-MEFA, s.r.o.31605109
31.12.2015Zmluva o dielo255/2015/OSMMMestský podnik služieb, s.r.o.36027278
31.12.2015Dodatok č. 24 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov254/2015/EODMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
31.12.2015Zmluva o refundovaní nákladov253/2015/OVZPKLM Krupina s.r.o.47957255
30.12.2015Kúpna zmluva252/2015/OSMMTomáš Ondriska
30.12.2015Úrazové poistenie251/2015/OSMMKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
29.12.2015Zmluva o poskytnutí dotácie250/2015/EODMilan Dunko
29.12.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb249/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
29.12.2015Zmluva o poskytnutí dotácie248/2015/EODTHZ Carpona
18.12.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb243/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
18.12.2015Kúpna zmluva242/2015/EODMgr. Peter Vician
18.12.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb247/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
18.12.2015Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb246/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
18.12.2015Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb245/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
18.12.2015Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb244/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
17.12.2015Zmluva o dielo241/2015/OVZPĽubomír Dado34788905
17.12.2015Zmluva o dielo240/2015/OVZPĽubomír Dado34788905
14.12.2015Zmluva o zriadení vecného bremena239/2015/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
14.12.2015Zámenná zmluva238/2015/OSMMKazimír Filuš, Mária Filušová
11.12.2015Zmluva o dielo237/2015/ODKPhDr. Miroslav Lukáč
10.12.2015Úrazové poistenie236/2015/SOCUKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
10.12.2015Úrazové poistenie235/2015/SOCUKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
09.12.2015Zmluva o zriadení vecného bremena234/2015/OSMMPekáreň Bzovík, s.r.o.44088752
04.12.2015Zmluva o výpožičke233/2015/OSMMAnna Jasová
04.12.2015Nájomná zmluva232/2015/OSMMKynologický klub Krupina Bebrava
02.12.2015Mandátna zmluva231/2015/OVZPIng. Martina Kukučková ZAR-KON34921460
02.12.2015Zmluva o dielo230/2015/OVZPGajdoš - Consulting Engineers, s.r.o.36636851
30.11.2015Kúpna zmluva229/2015/OSMMMUDr. Marian Korčok, Mariana Korčoková
25.11.2015Kúpna zmluva228/2015/ODKZuzana Tonková
25.11.2015Kúpna zmluva227/2015/OSMMPavel Štímel, Lýdia Štímelová
23.11.2015Zmluva o dielo226/2015/OVZPĽubomír Rondík - ROBUS-Z33305781
23.11.2015Zmluva o dielo225/2015/OVZPĽubomír Gregáň34791701
18.11.2015Darovacia zmluva223/2015/ODKViera Uhrínová
18.11.2015Zmluva o výpožičke222/2015/COMinisterstvo vnútra SR00151866
12.11.2015Zmluva o výpožičke221/2015/COMinisterstvo vnútra SR00151866
12.11.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na dodávku služieb zo dňa 14.02.2006220/2015/COA.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r.31359159
11.11.2015Darovacia zmluva219/2015/ODKIng. Miloš Vaňo
11.11.2015Darovacia zmluva218/2015/ODKEmil Francisti
11.11.2015Darovacia zmluva217/2015/ODKEmil Francisti
09.11.2015Zmluva o nájme plynárenského zariadenia216/2015/OSMMSPP - distribúcia, a.s.35910739
06.11.2015Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia215/2015/ODKLyda s.r.o.46496009
06.11.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku214/2015/EODMestské lesy, s.r.o.31616798
06.11.2015Zmluva o výpožičke213/2015/OSMMVlasta Miekinská
03.11.2015Darovacia zmluva212/2015/ODKDaniel Svitáč
02.11.2015Zmluva o výkupe vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu210/2015/OVZPVV, s.r.o.44061781
02.11.2015Darovacia zmluva211/2015/ODKElena Loudová
28.10.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku12/2015/ODPM-1Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR00156621
28.10.2015Darovacia zmluva209/2015/ODKŠtefan Ďurica
28.10.2015Zmluva o spolupráci208/2015/ODKKUMŠT PRODUCTION DVA, s.r.o.48324621
28.10.2015Zmluva o kúpe cenných papierov207/2015/EODPrima banka Slovensko, a.s.31575951
26.10.2015Dodatok č. 19 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv206/2015/OSMMKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
21.10.2015Zmluva o dielo205/2015/OVZPL&Z Čech s.r.o.36025500
16.10.2015Zmluva o inzercii204/2015/OSMMregionPRESS, s.r.o.36252417
13.10.2015Zmluva o dielo203/2015/ODPMJaroslav Kristin - COMET34924221
13.10.2015Kúpna zmluva202/2015/OSMMIng. Ján Olšiak
09.10.2015Zmluva o poskytnutí audítorských služieb201/2015/EODINTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o.30225841
08.10.2015Darovacia zmluva200/2015/ODKAkad. soch. Klára Patakiová
05.10.2015Kúpna zmluva199/2015/OSMMJozef Povalač, Lucia Molnárová
05.10.2015Dodatok č. 23 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov198/2015/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
01.10.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb197/2015/OSMMT-MAPY Slovensko s.r.o.43995187
30.09.2015Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov196/2015/ODKBARRACUDA MOVIE s.r.o.36691798
29.09.2015Mandátna zmluva195/2015/OVZPIng. arch. Ľubomír Lendvorský, ELPRO33290725
28.09.2015Zmluva o zriadení vecného bremena194/2015/OSMMSTEFE THS, s.r.o.36045403
28.09.2015Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena193/2015/OSMMSTEFE THS, s.r.o.36045403
25.09.2015Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu192/2015/OODMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR00164381
23.09.2015Výpoveď zmluvy191/2015/COSlovak Telekom, a.s.35763469
21.09.2015Kúpna zmluva190/2015/OSMMPavel Fürhoffer
17.09.2015Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie189/2015/ODPMEnviromentálny fond30796491
17.09.2015Dodatok č. 18 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv188/2015/OSMMKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
10.09.2015Zmluva o dielo187/2015/ODKMichal Ďuriš
03.09.2015Zmluva o dielo186/2015/ODKJuraj Zelenák
03.09.2015Zmluva o dielo185/2015/ODKReiner Pethe
03.09.2015Zmluva o dielo184/2015/ODKMarián Húževka
03.09.2015Zmluva o dielo183/2015/ODKVladimír Čerba
03.09.2015Zmluva o dielo182/2015/ODKMiroslav Naništa
02.09.2015Dohoda o uzatvorení partnerstva181/2015/COÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združen00683876
26.08.2015Zmluva o dielo179/2015/ODKMiroslav Šufliarsky
26.08.2015Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve180/2015/OSMMĽubomír Rondík
21.08.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku178/2015/EODMilan Šprla
21.08.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku177/2015/EODSlovenský zväz chovateľov - ZO Hontianske Nemce00178322
21.08.2015Kúpna zmluva176/2015/ODPMŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.35765607
21.08.2015Kúpna zmluva175/2015/ODPMIS SEC s.r.o.47172398
21.08.2015Kúpna zmluva174/2015/ODPMIS SEC s.r.o.47172398
21.08.2015Kúpna zmluva173/2015/ODPMNábytok Mudrák s.r.o.46529276
20.08.2015Mandátna zmluva172/2015/ODPMIng. Richard Tomík45241481
20.08.2015Zmluva o poskytnutí dotácie171/2015/OEDKarate klub Krupina42003725
19.08.2015Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu170/2015/ODPMMinisterstvo vnútra SR00151866
18.08.2015Zmluva o dielo169/2015/ODKŠtefan Dolinský a ĽH Poštári Krupina
17.08.2015Dohoda o ukončení nájomného vzťahu166/2015/OSMMPD-MEFA, s.r.o.31605109
17.08.2015Nájomná zmluva168/2015/OSMMCROPFARM s.r.o.46221760
17.08.2015Nájomná zmluva167/2015/OSMMPD-MEFA, s.r.o.31605109
11.08.2015Dodatok č. 22 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov165/2015/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
10.08.2015Zmluva o dielo163/2015/ODPMMestský podnik služieb, s.r.o.36027278
10.08.2015Dodatok č. 17 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv164/2015/OSMMKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
04.08.2015Zmluva o nájme garáže162/2015/OSMMNemocenská BB s.r.o.36661511
04.08.2015Dodatok č. 13 k mandátnej zmluve161/2015/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
04.08.2015Zmluva o zapožičiavaní digitálnych kópií160/2015/ODKMagic Box Slovakia, s.r.o.35832550
31.07.2015Zmluva o spolupráci159/2015/ODPMProfi Poľno, s.r.o.44540183
31.07.2015Zmluva o spolupráci158/2015/ODPMProfi Poľno, s.r.o.44540183
27.07.2015Zmluva o výpožičke157/2015/ODKLesy SR, š.p.36038351
27.07.2015Zmluva o dielo156/2015/ODKMarek Moniš
27.07.2015Zmluva o príspevku155/2015/EODCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
27.07.2015Zmluva o dielo154/2015/ODKJUDr. Ján Ambróz
27.07.2015Zmluva o dielo153/2015/ODKKarol Hričovský
14.07.2015Zmluva o zabezpečovaní a vykonávaní a plnenie úloh koordinácie BOZP na stavenisku152/2015/OVZPMarcela Oremová44139594
14.07.2015Nájomná zmluva150/2015/OSMMValéria Chrienová
14.07.2015Mandátna zmluva151/2015/ODPMIng. Pavel Hucák HKP - PROJEKT34789201
14.07.2015Zmluva o dielo149/2015/EODDominik Lauko
14.07.2015Zmluva o termínovanom úvere148/2015/EODVšeobecná úverová banka, a.s.31320155
14.07.2015Zmluva o termínovanom úvere147/2015/EODVšeobecná úverová banka, a.s.31320155
13.07.2015Zmluva o dielo146/2015/ODPMSimKor s.r.o.36014354
09.07.2015Zmluva o dielo145/2015/OVZPBITUNOVA spol. s r.o.30228247
09.07.2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie144/2015/ODPMBanskobystrický samosprávny kraj37828100
09.07.2015Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu143/2015/ODPMMinisterstvo kultúry SR00165182
07.07.2015Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov142/2015/ODKBONTONFILM a.s.36006858
07.07.2015Zmluva o úvere141/2015/EODUniCredit Leasing Slovakia, a.s.35730978
07.07.2015Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva140/2015/EODUniCredit Leasing Slovakia, a.s.35730978
02.07.2015Sponzorská zmluva139/2015/EODSTEFE THS, s.r.o.36045403
02.07.2015Zmluva o poskytnutí dotácie138/2015/EODTJ-ŠK Krupina00592552
02.07.2015Zmluva o poskytnutí dotácie137/2015/EODJán Francisty
02.07.2015Zmluva o poskytnutí dotácie136/2015/EODOZ B-STAR42311462
30.06.2015Zmluva o poskytnutí dotácie135/2015/EODSlovenská asociácia Route 6642193559
30.06.2015Zámenná zmluva134/2015/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
30.06.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb133/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
30.06.2015Nájomná zmluva132/2015/OSMMMonika Porubčanská
29.06.2015Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu131/2015/ODKMinisterstvo kultúry SR00165182
29.06.2015Kúpna zmluva130/2015/OVZPKOBIT-SK, s.r.o.31641440
29.06.2015Kúpna zmluva129/2015/OVZPKOBIT-SK, s.r.o.31641440
26.06.2015Zmluva o poskytnutí dotácie128/2015/EODŠpeciálna základná škola35984473
24.06.2015Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve127/2015/OSMMPavel Kocka, PMKP Autotransport34788212
22.06.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku126/2015/EODĽubomír Lapin37590022
19.06.2015Zmluva o poskytnutí dotácie125/2015/EODRímskokatolícka cirkev - farnosť Krupina31838817
17.06.2015Zmluva o dielo124/2015/OSMMMilan Križan34789227
17.06.2015Zmluva o spolupráci123/2015/OSMMPavel Spodniak
17.06.2015Kúpna zmluva122/2015/OSMMJozef Futák
16.06.2015Záložná zmluva121/2015/OVZPŠtátny fond rozvoja bývania31749542
15.06.2015Dodatok č. 1 k poistnej zmluve120/2015/OSMMKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
12.06.2015Darovacia zmluva119/2015/ODKMgr. Radovan Francisty
12.06.2015Zmluva o poskytnutí dotácie118/2015/EODStredná odborná škola obchodu a služieb Krupina00159352
12.06.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku117/2015/EODMestské lesy, s.r.o.31616798
12.06.2015Kúpna zmluva116/2015/OSMMMonika Porubčanská
10.06.2015Zmluva o reklame113/2015/EODFIN.M.O.S., a.s.35925094
10.06.2015Zmluva o poskytnutí dotácie115/2015/EODRada školy pri GAS Krupina37898795
10.06.2015Zmluva o spolupráci114/2015/EODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
08.06.2015Zmluva o spolupráci112/2015/EODÚčastníci uvedení v zmluve
08.06.2015Zmluva o dielo111/2015/EODMiroslav Šufliarsky
01.06.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku110/2015/EODPRENO, s.r.o.44947704
01.06.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku109/2015/EODDetronics, s.r.o.45318565
29.05.2015Dodatok č. 1 k zmluve o dielo108/2015/EOD-1CUBESPACE s.r.o.27886794
29.05.2015Zmluva o dielo108/2015/EODCUBESPACE s.r.o.27886794
27.05.2015Zmluva o dielo107/2015/ODKTomáš Tomašovic
27.05.2015Kúpna zmluva106/2015/OSMMCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
27.05.2015Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu105/2015/ODPMMinisterstvo životného prostredia SR42181810
26.05.2015Zmluva o poskytnutí dotácie104/2015/EODMilan Gebora
26.05.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku103/2015/EODGALLO Krupina s.r.o.44884826
26.05.2015Zmluva o reklame102/2015/EODPharmDr. Zsolt Gyerpál34789910
26.05.2015Zmluva o poskytnutí dotácie101/2015/EODTJ ŠK Volejbalový klub00592552
25.05.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku100/2015/EODIng. Pavel Hucák
25.05.2015Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy99/2015/EODCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
25.05.2015Kúpna zmluva98/2015/OSMMStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.36442151
25.05.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo89/2015/OVZP-1RENOVIA, s.r.o.31627684
22.05.2015Zmluva o dielo97/2015/OVZPLD INVEST, s.r.o.46662529
20.05.2015Darovacia zmluva96/2015/ODKMgr. Radovan Francisty
19.05.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku95/2015/EODSTK - Svetozár Slamka42005507
19.05.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku94/2015/EODBudova STK, s.r.o.36637769
19.05.2015Zmluva o dielo93/2015/ODKJuraj Matiáš
19.05.2015Dohoda o spolupráci92/2015/ODKUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici30232295
13.05.2015Zmluva o dielo91/2015/ODKPavel Viglaš - Legenda show43048081
08.05.2015Nájomná zmluva90/2015/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
06.05.2015Zmluva o dielo89/2015/OVZPRENOVIA, s.r.o.31627684
04.05.2015Kúpna zmluva88/2015/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
29.04.2015Nájomná zmluva87/2015/OSMMIng. Peter Očenáš
29.04.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku86/2015/EODMestské lesy, s.r.o.31616798
28.04.2015Kúpna zmluva84/2015/OSMMJozef Augustín, Mgr. Monika Augustínová
28.04.2015Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku83/2015/EODObec Jalšovík00647501
28.04.2015Zmluva o poskytnutí dotácie82/2015/EODMilan Gebora
28.04.2015Kúpna zmluva81/2015/OSMMEmília Párničanová
28.04.2015Kúpna zmluva80/2015/OSMMMilan Lvomský
28.04.2015Rámcová zmluva o prenájme85/2015/ODKGarfield film, s.r.o.45240540
27.04.2015Zmluva o výpožičke79/2015/OSMMOP-TIM, s.r.o.30223661
27.04.2015Zmluva o dielo78/2015/OSMMObnova, s.r.o.36820652
27.04.2015Darovacia zmluva77/2015/OSMMVladimír Benko
27.04.2015Kúpna zmluva76/2015/OSMMIng. Iveta Grnáčová
27.04.2015Kúpna zmluva75/2015/OSMMZuzana Kováčová
23.04.2015Nájomná zmluva73/2015/OSMMKrzysztof Wladyslaw Florek
23.04.2015Rámcová dohoda na dodanie tovaru72/2015/OSMMDrogéria Maja - Mária Kresanová40544052
23.04.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb74/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
21.04.2015Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie71/2015/ODKContinental film, s.r.o.35730897
21.04.2015Zmluva o vzájomnej spolupráci70/2015/ODKAsociácia slovenských filmových klubov30812976
15.04.2015Kúpna zmluva69/2015/OSMMOndrej Mokoš, Anna Mokošová
15.04.2015Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy68/2015/OSMMOndrej Mokoš, Anna Mokošová
14.04.2015Zmluva o poskytovaní zlužieb67/2015/OSMMIng. Rastislav Doboš
13.04.2015Zmluva o dielo66/2015/OVZPRENOVIA, s.r.o.31627684
09.04.2015Servisno - materiálová zmluva65/2015/COKonica Minolta, s.r.o.31338551
09.04.2015Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb64/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
09.04.2015Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb63/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
08.04.2015Zmluva o dielo62/2015/EODMiroslav Šufliarsky
07.04.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb61/2015/COKonica Minolta, s.r.o.31338551
07.04.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb60/2015/COKonica Minolta, s.r.o.31338551
07.04.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb59/2015/COKonica Minolta, s.r.o.31338551
07.04.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb58/2015/COKonica Minolta, s.r.o.31338551
07.04.2015Dodatok č. 16 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv57/2015/OSMMKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
07.04.2015Dodatok č. 15 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv56/2015/OSMMKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
02.04.2015Zmluva o stravovaní zamestnancov55/2015/EODCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
30.03.2015Zmluva o úvere54/2015/EODUniCredit Leasing Slovakia, a.s.35730978
30.03.2015Kúpna zmluva53/2015/EODAUTO V, s.r.o.36625914
30.03.2015Zmluva o dielo52/2015/OVZPMilan Maliniak40542688
26.03.2015Zmluva o odohraní divadelného predstavenia51/2015/ODKKreativci, OZ42357853
26.03.2015Zmluva o poskytnutí finančného príspevku50/2015/EODCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
26.03.2015Darovacia zmluva49/2015/EODStredoslovenská energetika, a.s.36403008
25.03.2015Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb48/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
25.03.2015Zmluva o poskytovaní verejných služieb47/2015/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
24.03.2015Zmluva o dielo46/2015/OVZPRENOVIA, s.r.o.31627684
20.03.2015Zmluva o poskytnutí dotácie42/2015/EODŠachový klub Krupina00592552
20.03.2015Zmluva o poskytovaní servisných služieb41/2015/COTEMPEST a.s.31326650
20.03.2015Zmluva o poskytovaní služieb45/2015/OSMMGEO SLUŽBY s.r.o. Krupina44476329
20.03.2015Zmluva o dielo44/2015/OSMMĽubomír Dado34788905
20.03.2015Zmluva o poskytnutí dotácie43/2015/EODHontiansky mariášový klub Krupina37831224
17.03.2015Nájomná zmluva40/2015/OSMMŠtefan Milčík
17.03.2015Zmluva o poskytnutí dotácie39/2015/EODRodičovské združenie pri Domček - CVČ17319617
17.03.2015Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania38/2015/OVZPPrvá Európska konzultačná, s.r.o.45391530
16.03.2015Zmluva o poskytnutí dotácie37/2015/EODCyklistický klub Krupina35655488
13.03.2015Dodatok č. 21 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov36/2015/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
13.03.2015Zámenná zmluva35/2015/OSMMLucia Ďuricová
13.03.2015Nájomná zmluva34/2015/OSMMRadoslav Pakši
12.03.2015Zmluva o dielo33/2015/OVZPĽubomír Dado34788905
11.03.2015Darovacia zmluva32/2015/ODKStredná odborná škola obchodu a služieb Krupina00159352
11.03.2015Kúpna zmluva31/2015/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
11.03.2015Dodatok č. 20 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov30/2015/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
06.03.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke29/2015/ODKStredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici35984953
05.03.2015Zmluva o reklame28/2015/EODPavel Kocka, PMKP Autotransport34788212
05.03.2015Zmluva o reklame27/2015/EODCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
05.03.2015Sponzorská zmluva26/2015/ODKMestské lesy, s.r.o.31616798
27.02.2015Zmluva o spolupráci25/2015/SPREDLiga proti rakovine Slovenskej republiky00641219
27.02.2015Zmluva o výpožičke24/2015/ODKCentrum vedecko-technických informácií SR00151882
24.02.2015Dodatok č. 2-M k zmluve o dielo23/2015/COWolters Kluwer s.r.o.31348262
24.02.2015Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve22/2015/OSMMCROPFARM s.r.o.46221760
19.02.2015Zmluva o dielo21/2015/OSMMIng. Ján Kútik - Projekcia14249481
09.02.2015Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu20/2015/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
09.02.2015Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa19/2015/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
09.02.2015Mandátna zmluva18/2015/ODPMSQM, s.r.o.36634948
05.02.2015Záložná zmluva17/2015/OVZPMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR30416094
05.02.2015Dodatok č. 19 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov16/2015/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
05.02.2015Dodatok č. 27 k nájomnej zmluve15/2015/OSMMMestské lesy, s.r.o.31616798
05.02.2015Zmluva o obstaraní reklamy14/2015/EODForza Music, s.r.o.36046311
05.02.2015Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve13/2015/OSMMMestský podnik služieb, s.r.o.36027278
05.02.2015Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku12/2015/ODPMMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR00156621
03.02.2015Zmluva o výpožičke11/2015/ODKLesy SR, š.p.36038351
30.01.2015Kolektívna zmluva10/2015/COZákladná odborová organizácia zamestnancov
30.01.2015Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve9/2015/OSMMMilan Šprla
30.01.2015Dohoda o ukončení nájomného vzťahu8/2015/OSMMJuraj Boháčik17997330
27.01.2015Kúpna zmluva7/2015/OSMMMgr. Tomáš Veróny
27.01.2015Kúpna zmluva2/2015/OSMMRóbert Beseda
26.01.2015Zmluva o odohraní divadelného predstavenia6/2015/EODKreativci, OZ42357853
16.01.2015Zmluva o reklame5/2015/EODDomček-Centrum voľného času37830783
16.01.2015Kúpna zmluva4/2015/OVZPĽubomír Dado34788905
12.01.2015Darovacia zmluva3/2015/ODKCtislava Žuffová
09.01.2015Zámenná zmluva1/2015/OSMMJuraj Boháčik
HORE