E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zoznam zmlúv za rok 2013

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
31.12.2013Zmluva o dielo178/2013/EODPhDr. Miroslav Lukáč
31.12.2013Dohoda o postúpení práv a povinností177/2013/COKonica Minolta, s.r.o.31338551
31.12.2013Dohoda o postúpení práv a povinností176/2013/COKonica Minolta, s.r.o.31338551
31.12.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo175/2013/COMarcela Oremová44139594
31.12.2013Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb174/2013/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
31.12.2013Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb173/2013/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
31.12.2013Dohoda o hromadnom prevode práv a povinností172/2013/EODÚčastníci uvedení v zmluve
31.12.2013Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb171/2013/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
31.12.2013Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve170/2013/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
31.12.2013Nájomná zmluva169/2013/OSMMDUO CREATIVE, s.r.o.44131330
31.12.2013Dodatok č. 6 k zmluve o zverení majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie168/2013/OSMMKultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine42012805
31.12.2013Dodatok č. 14 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov167/2013/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
31.12.2013Kúpno-predajná zmluva166/2013/SOCUObec Devičie00649384
20.12.2013Zmluva o príspevku165/2013/EODCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
19.12.2013Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve164/2013/OSMMĽubomír Dado34788905
19.12.2013Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora163/2013/SPRIMMarius Pedersen, a. s.34115901
19.12.2013Kolektívna zmluva162/2013/SPRIMZákladná odborová organizácia zamestnancov
18.12.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu124/2013/OOD-1Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR00164381
13.12.2013Nájomná zmluva161/2013/OSMMMarek Korčok
10.12.2013Zmluva o dielo160/2013/OVZPGlobál, spol. s r.o.31580637
10.12.2013Kúpna zmluva159/2013/OSMMĽubomír Rondík
10.12.2013Kúpna zmluva158/2013/OSMMDAVOS trade - logistics, s.r.o.36048135
09.12.2013Dohoda o zrušení prílohy č. 2 a uzatvorení novej prílohy č. 2 obchodnej zmluvy151/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
09.12.2013Dohoda o zrušení prílohy č. 3 a uzatvorení novej prílohy č. 3 obchodnej zmluvy150/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
09.12.2013Zmluva o postúpení práva a povinností odberateľa149/2013/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
09.12.2013Dohoda o zrušení prílohy č. 20 a uzatvorení novej prílohy č. 20 obchodnej zmluvy148/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
09.12.2013Zmluva o postúpení práva a povinností odberateľa147/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
09.12.2013Dodatok č. 9 k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia157/2013/EODFIN.M.O.S., a.s.35925094
09.12.2013Dodatok č. 8 k Zmluve o prevode akcií156/2013/EOD1. slovenská úsporová, a.s.35921111
09.12.2013Dohoda o zrušení prílohy č. 21 obchodnej zmluvy155/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
09.12.2013Dohoda o zrušení prílohy č. 10 obchodnej zmluvy154/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
09.12.2013Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností153/2013/OSMMGeodetický a kartografický ústav Bratislava17316219
09.12.2013Zmluva o postúpení práva a povinností odberateľa152/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
05.12.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku146/2013/ODPMNadácia SPP31818625
05.12.2013Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve145/2013/OSMMPD-MEFA, s.r.o.31605109
03.12.2013Dohoda o spolupráci144/2013/ODPMŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava31753604
02.12.2013Zmluva o poskytovaní technickej služby143/2013/ODPMJaroslav Kristin - COMET36647543
02.12.2013Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla142/2013/SOCUKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
02.12.2013Havarijné poistenie motorových vozidiel141/2013/SOCUKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
29.11.2013Nájomná zmluva140/2013/OSMMCentrum sociálych služieb KA o.z.42193222
29.11.2013Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke139/2013/OSMMCentrum účelových zariadení42137004
26.11.2013Dohoda o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve138/2013/OSMMAndrej Balog
21.11.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov137/2013/OSMMStredná odborná škola00159352
21.11.2013Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve136/2013/OSMMĽubomír Dado34788905
21.11.2013Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve135/2013/OSMMĽubomír Dado34788905
14.11.2013Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní poľovného revíru134/2013/OSMMPoľovnícka spoločnosť Čabraď37996584
14.11.2013Zmluva o dielo133/2013/OVZPĽubomír Rondík - ROBUS - Z33305781
14.11.2013Zmluva o dielo132/2013/OVZPJuraj Frčka UNC 060 - práce a služby40541681
14.11.2013Zmluva o dielo131/2013/OVZPJozef Gregáň SRV34791698
13.11.2013Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov130/2013/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
13.11.2013Kúpna zmluva129/2013/OSMMRastislav Kohút
05.11.2013Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve128/2013/OSMMĽubomír Dado34788905
05.11.2013Kúpna zmluva127/2013/OSMMĽubomír Dado34788905
04.11.2013Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena126/2013/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
04.11.2013Zmluva o užívaní poľovného revíru Hubert Krupina125/2013/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
21.10.2013Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu124/2013/OODMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR00164381
21.10.2013Zmluva o pripojení do distribučnej siete123/2013/OSMMSPP-distribúcia, a.s.35910739
18.10.2013Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve122/2013/OSMMBela, s.r.o.36024864
14.10.2013Kúpna zmluva121/2013/OSMMWittur s.r.o.43921540
10.10.2013Zmluva o poskytnutí audítorských služieb120/2013/EODINTERAUDIT Zvolen, s.r.o.30225841
09.10.2013Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy119/2013/EODCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
09.10.2013Zámenná zmluva118/2013/OSMMMiloslav Dodok, Erika Dodoková
08.10.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta117/2013/EODTJŠK Volejbalový klub Krupina00592552
03.10.2013Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy116/2013/EODCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
30.09.2013Dodatok č. 1 k zmluve o dielo83/2013/OVZP-1Renovia, s.r.o.31627684
30.09.2013Zmluva o poskytnutí podpory115/2013/ODPMEnviromentálny fond30796491
25.09.2013Nájomná zmluva114/2013/OSMMDUO CREATIVE, s.r.o.44131330
25.09.2013Zmluva o užívaní pozemku113/2013/ODPMMargita Murínová
23.09.2013Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku112/2013/EODBrother Industries (Slovakia) s.r.o.36658294
23.09.2013Zmluva o reklame111/2013/EOD1. slovenská úsporová, a.s.35921111
19.09.2013Kúpna zmluva110/2013/SOCUAuto Adex, s.r.o.31613489
19.09.2013Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku109/2013/EODDAVOS trade - logistics, s.r.o.36048135
19.09.2013Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku108/2013/EODDAVOS trade - logistics, s.r.o.36048135
19.09.2013Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve107/2013/OSMMJán Svitka
09.09.2013Nájomná zmluva106/2013/OSMMAnna Ďuricová
28.08.2013Zmluva o dielo105/2013/OVZPWelder Plus, s.r.o.46871578
26.08.2013Nájomná zmluva104/2013/OSMMIgor Ivan
22.08.2013Zmluva o užívaní poľovného revíru103/2013/OSMMSlovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Javor Krupi31921175
19.08.2013Zmluva o dielo101/2013/ODPMM.B. Consulting34986839
19.08.2013Zmluva o výpožičke102/2013/OSMMMilan Fojtík
15.08.2013Dodatok č. 5 o zverení majetku mesta Krupiny do správy rozpočtovej organizácii100/2013/OSMMKultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine42012805
15.08.2013Kúpna zmluva99/2013/OSMMLind Mobler Slovakia, s.r.o.35760800
13.08.2013Kúpna zmluva98/2013/OSMMVlastimil Brodnianský
13.08.2013Nájomná zmluva97/2013/OSMMIng. Peter Očenáš
07.08.2013Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta96/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
07.08.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní vodohospodárskeho diela95/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
05.08.2013Zmluva o dielo94/2013/OVZPIng. Dušan Orság33901520
05.08.2013Kúpna zmluva93/2013/OSMMJúlius Ďurica
01.08.2013Dodatok č. 25 k nájomnej zmluve92/2013/OSMMMestské lesy, s.r.o.31616798
23.07.2013Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku91/2013/EODJán Francisty
23.07.2013Zmluva o dielo90/2013/ODPMĽubomír Rondík - ROBUS - Z33305781
23.07.2013Zmluva o dielo89/2013/OVZPDoprastav, a.s.31333320
19.07.2013Zmluva o dielo88/2013/OSMMMining Economy & Consulting s.r.o.36596124
16.07.2013Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb87/2013/EOD-1Orange Slovensko, a.s.35697270
16.07.2013Zmluva o poskytovaní verejných služieb87/2013/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
08.07.2013Nájomná zmluva86/2013/OSMMĽubica Hejtmaníková
08.07.2013Dodatok č. 3 k zmluve85/2013/OSMMMestský podnik služieb, s.r.o. Krupina36027278
08.07.2013Dohoda o ukončení nájomného vzťahu84/2013/OSMMMária Hajdóniová
29.06.2013Zmluva o dielo83/2013/OVZPRenovia, s.r.o.31627684
26.06.2013Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva82/2013/OVZPJaroslav Valuška40334104
26.06.2013Nájomná zmluva81/2013/OSMMJozef Krčmárik
26.06.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 201380/2013/EODGymnázium A. Sládkoviča v Krupine00160644
26.06.2013Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 201379/2013/ODPMMV SR - Obvodný úrad B. Bystrica00151866
24.06.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 201378/2013/EODObchodná akadémia v Krupine00632082
19.06.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 201377/2013/EODStredná odborná škola00159352
17.06.2013Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb76/2013/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
17.06.2013Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb75/2013/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
12.06.2013Dohoda o zrušení prílohy č. 18 a uzatvorení novej prílohy č. 1874/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
12.06.2013Dohoda o zrušení prílohy č. 11 a uzatvorení novej prílohy č. 1173/2013/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
12.06.2013Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy72/2013/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
12.06.2013Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy71/2013/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
04.06.2013Dohoda o poskytnutí príspevku obce na úhradu časti vzniknutej straty70/2013/EODSlovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.36054666
31.05.2013Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov67/2013/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
31.05.2013Dodatok č. 24 k nájomnej zmluve69/2013/OSMMMestské lesy, s.r.o.31616798
31.05.2013Dodatok č. 1 k zmluve o dielo68/2013/OSMMIng. Alexander Vágner, autorizovaný architekt34620869
27.05.2013Zmluva o poskytovaní verejných služieb66/2013/COSlovak Telekom, a.s.35763469
22.05.2013Zámenná zmluva65/2013/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
20.05.2013Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201361/2013/ODPMBanskobystrický samosprávny kraj37828100
20.05.2013Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb64/2013/COOrange Slovensko, a.s.35697270
20.05.2013Zmluva o poskytovaní verejných služieb63/2013/COSlovak Telekom, a.s.35763469
20.05.2013Zmluva o poskytovaní verejných služieb62/2013/COSlovak Telekom, a.s.35763469
17.05.2013Kúpna zmluva60/2013/OSMMAdriana Paľovová
17.05.2013Kúpna zmluva59/2013/OSMMIng. Jaroslav Bellák, Mgr. Lenka Belláková
09.05.2013Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve58/2013/OSMMEngin Kreci - PARADISSO37426753
30.04.2013Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi57/2013/OVZPROBUS, s.r.o.36036081
30.04.2013Zmluva o výpožičke56/2013/OSMMStredná odborná škola v Krupine00159352
30.04.2013Dohoda k zmluvnému vzťahu50/2013/ODPMMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR00681156
30.04.2013Dohoda o ukončení nájomného vzťahu49/2013/OSMMKatarína Konôpková, Pavel Konôpka
30.04.2013Nájomná zmluva48/2013/OSMMJana Tanečková
30.04.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta55/2013/EODŠpeciálna základná škola35984473
30.04.2013Zmluva o dielo54/2013/OSMMIng. Alexander Vágner, autorizovaný architekt34620869
30.04.2013Licenčná zmluva53/2013/OSMMGeodis Slovakia, s.r.o.31595537
30.04.2013Nájomná zmluva52/2013/OSMMJozef Lvomský
30.04.2013Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve51/2013/OSMMKatarína Konôpková, Pavel Konôpka
25.04.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta47/2013/EODCyklistický klub Krupina35655488
25.04.2013Dohoda o ukončení nájomného vzťahu46/2013/OSMMPavel Štefko
16.04.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke45/2013/OSMMMgr. Stanislav Lendvay
12.04.2013Zmluva o dielo44/2013/OVZPOP-TIM, spol. s r. o.30223661
11.04.2013Dohoda o ukončení nájomného vzťahu43/2013/OSMMPavel Vyletel
11.04.2013Zmluva o poskytovaní služieb42/2013/OSMMGISTA, s.r.o.43995187
04.04.2013Zmluva o poskytovaní služieb41/2013/CODATALAN, a.s.35810734
28.03.2013Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu39/2013/OVZPMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
28.03.2013Zmluva o dielo38/2013/OVZPMilan Maliniak, Kvetinárstvo Krupina40542688
28.03.2013Dohoda o ukončení nájomného vzťahu40/2013/OSMMIgor Čiak
28.03.2013Zmluva o dielo37/2013/OSMMCOMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.31631134
27.03.2013Dohoda o ukončení platnosti kúpnej zmluvy36/2013/OSMMAnna Siváková
26.03.2013Zmluva na výkon stavebného dozoru35/2013/OVZPIng. Pavel Hucák HKP-PROJEKT34789201
22.03.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu34/2013/OSMMSPP, a.s. Bratislava35815256
19.03.2013Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie33/2013/OVZPer STAR, s.r.o. Banská Bystrica36648752
11.03.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku32/2013/OODCentrum sociálnych služieb KA, o.z.42193222
11.03.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku31/2013/OODDom sociálnych služieb Krupina n.o.45735620
11.03.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku30/2013/OODDomov sociálnych služieb Nádej n.o.37954202
06.03.2013Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena29/2013/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
05.03.2013Nájomná zmluva28/2013/OSMMCROPFARM, s.r.o.46221760
04.03.2013Zmluva o budúcej kúpnej zmluve27/2013/OSMMĽubomír Dado34788905
04.03.2013Kúpna zmluva26/2013/OSMMĽubomír Dado34788905
04.03.2013Kúpna zmluva24/2013/OSMMIng. Ľubica Machovičová
04.03.2013Nájomná zmluva25/2013/OSMMĽubomír Dado34788905
27.02.2013Zámenná zmluva23/2013/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
26.02.2013Kúpna zmluva22/2013/OSMMCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
26.02.2013Zmluva o združenej dodávke elektriny21/2013/OSMMSSE a. s.36403008
26.02.2013Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve20/2013/OSMMUCB Servis, s.r.o. Bratislava35847271
20.02.2013Zmluva o odchyte túlavých zvierat19/2013/MSPPeter Bahna43706207
20.02.2013Zmluva o budúcej kúpnej zmluve18/2013/OSMMAndrej Balog
14.02.2013Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky17/2013/EODLiga proti rakovine Slovenskej republiky00641219
14.02.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke16/2013/OSMMJozef Kollárik
11.02.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke15/2013/OSMMJarmila Kikinderová
08.02.2013Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP14/2013/ODPMMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR00681156
05.02.2013Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie13/2013/SOCUKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
05.02.2013Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie12/2013/SOCUKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
30.01.2013Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora11/2013/OVZPMarius Pedersen a. s.34115901
25.01.2013Dodatok č. 3 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve10/2013/OSMMRóbert Lauko
23.01.2013Kolektívna zmluva9/2013/COZákladná odborová organizácia zamestnancov
23.01.2013Kúpna zmluva8/2013/OSMMMotor-Car Zvolen, s.r.o.36768162
21.01.2013Kúpna zmluva7/2013/OSMMMotor-Car Zvolen, s.r.o.36768162
18.01.2013Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 260/2012/OSMM6/2013/OSMMJozef Vyletel34789367
18.01.2013Dodatok č. 4 o zverení majetku mesta Krupiny do správy rozpočtovej organizácii5/2013/OSMMKultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine42012805
17.01.2013Nájomná zmluva4/2013/OSMMMiroslav Ľupták
08.01.2013Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2012/OSMM3/2013/OSMM-1SPZ Poľovnícke združenie Kukučka Krupina31921183
08.01.2013Zmluva o užívaní poľovného revíru3/2013/OSMMSPZ Poľovnícke združenie Kukučka Krupina31921183
08.01.2013Kúpna zmluva1/2013/OSMMJán Alakša
HORE