E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zasadnutia MsZ v roku 2017

13.12.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 22 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 7187 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 113 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
24.11.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 17 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 20 kB]
10.11.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 21 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 1671 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 124 kB]
10.10.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 17 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 393 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 26 kB]
27.9.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Dochádzka poslancov [pdf / 17 kB]
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 21 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 625 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 113 kB]
22.8.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 17 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 2371 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 29 kB]
09.8.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 181 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 2452 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 32 kB]
31.7.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 17 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 24 kB]
12.7.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 18 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 2722 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 37 kB]
28.6.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 22 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 7208 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 140 kB]
15.5.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 17 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 39 kB]
19.4.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 20 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 2623 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 83 kB]
21.3.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 18 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 2209 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 30 kB]
15.3.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 18 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 41 kB]
07.3.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 17 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 21 kB]
15.2.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 50 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 5120 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 114 kB]
06.2.2017 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 25 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 21 kB]
HORE