E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zasadnutia MsZ v roku 2015

10.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 62 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 5793 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 70 kB]
11.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 38 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 1761 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 76 kB]
27.10.2015 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 22 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 117 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 20 kB]
23.9.2015 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 22 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 6764 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 101 kB]
24.6.2015 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 22 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 5438 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 87 kB]
14.5.2015 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 16 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 25 kB]
11.5.2015 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 23 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
15.4.2015 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 20 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 3928 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 93 kB]
11.2.2015 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 21 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 3704 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 117 kB]
HORE