E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zasadnutia MsZ v roku 2014

10.12.2014 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 295 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 9577 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 108 kB]
08.12.2014 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 294 kB]
Sľub poslancov [pdf / 33 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 23 kB]
15.10.2014 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 288 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 37 kB]
24.9.2014 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 292 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 3577 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 71 kB]
14.8.2014 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 40 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 461 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 57 kB]
25.6.2014 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 292 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 3351 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 22 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 99 kB]
07.5.2014 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 156 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 140 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 42 kB]
16.4.2014 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 291 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 892 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 87 kB]
12.2.2014 - Mestské zastupiteľstvo
Pozvánka na zasadnutie [pdf / 293 kB]
Materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva [pdf / 5678 kB]
Dochádzka poslancov [pdf / 16 kB]
Uznesenia zo zasadnutia [pdf / 108 kB]
HORE