E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Články v kategórii Tlačové správy

Na Novom cintoríne začala rekonštrukcia a obnova areálu cintorína.

V meste Krupina dňa 1.6.2021 slávnostne odhalili lavičku Andreja Sládkoviča, ktorá je súčasťou II. etapy projektu Zaľúbená Štiavnica.

01.06. 2021

Klietka hanby

V centrálnej časti mesta Krupina sa v blízkosti Mestského úradu osadila „Klietka hanby“.

V roku 2020 oslávilo Japonsko a bývalé Československo sté výročie od nadviazania diplomatických vzťahov a vzájomných výmen

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine, si Vás dovoľuje pozvať na úvodnú konferenciu k realizovanému projektu pod názvom "Vzdelávaním mladých ľudí prispejeme k zmene klímy"

Mesto Krupina plánuje zachovávať tradičné Hontianske odrody ovocných stromov pre ďalšie generácie a postupne obnovovať ovocný sad na Papuľke

Mesto Krupina vyčlenilo z rozpočtu finančné prostriedky na rekonštrukciu detských ihrísk v materských školách v meste Krupina

Mesto Krupina začalo odo dňa 19. apríla 2021 s výstavbou diela „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad

HORE