Zástupca primátora mesta
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 462057                tlačiť článok  Tlač

Zástupca primátora mesta

Mgr. Anna Borbuliaková Mgr. Anna Borbuliaková
zástupca primátora mesta

mobil:
0907 829 851
e-mail: annab1258()gmail.com

KOMPETENCIE zástupcu primátora mesta:

1. Zástupca primátora zastupuje primátora v celom rozsahu jeho právomocí počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.

2. Zástupcu primátora spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy primátora zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

3. Primátor mesta môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

4. Zástupca primátora je po celé svoje funkčné obdobie členom mestskej rady; v čase, keď zastupuje primátora, zvoláva a vedie zasadnutie mestskej rady.

5. Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa článku 14 odseku 3 Štatútu mesta Krupina, ak ho nezvolá primátor.

Poverenie primátora mestaSúvisiace odkazy: Základné údaje, Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Smernice, Mestská rada, Komisie pri MsZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Hlavný kontrolór, Poslanci MsZ, Rokovací poriadok MsZ, Štatút mesta Krupina, Legislatíva, Zasadnutia MsZ, Rozpočet mesta, Záverečný účet mesta, Zásady odmeňovania poslancov, Výročné správy, Rokovací poriadok komisií, Zásady Mesta Krupina,
midle_bottom


side_bottom