Úvod
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1994599                tlačiť článok  Tlač

Úvod

Obsah webu

Na stránkach www.krupina.sk nájdete informácie o meste Krupina, jeho samosprávnych orgánoch, organizáciách a inštitúciách v meste Krupina a projektoch mesta.

Kompetencie

Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Na výkon samosprávy slúžia mestu samosprávne orgány – primátor mesta a mestské zastupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány, a to mestskú radu, komisie pri mestskom zastupiteľstve a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora.

Kontakt:

MESTO KRUPINA
Svätotrojičné nám. 4/4
963 01 Krupina

Telefón: +421 45 555 03 11
Fax: +421 45 555 03 25
E-mail: krupina()krupina.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 13.30


Súvisiace odkazy: O meste, Samospráva mesta, Užitočné telefónne čísla, Úrady a inštitúcie, Pracovné miesta, Voľby, Publikácie v ponuke mesta, Novoročné príhovory primátora, Užitočné linky, Zverejňovanie dokumentov, Fotogaléria, Vitajte v Krupine, Verejné obstarávanie, Infolisty Mestského úradu, Civilná ochrana, Mestské obchodné spoločnosti, Poskytovatelia sociálnych služieb, Odpadové hospodárstvo,
midle_bottom


side_bottom