Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 284633                tlačiť článok  Tlač

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná hodnota Dátum zadania
         

 

 

Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú na jeho webovom sídle.Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty,
midle_bottom


side_bottom