E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zimná údržba – informácia

Vážení občania,

z dôvodu prehľadnosti výkonov zimnej údržby miestnych komunikácií a kompetencií Mesto Krupina, oddelenie výstavby, ŽP a RR Vás informuje o zónach a kontaktných osobách, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie výkonu zimnej údržby.

Pre zabezpečenie výkonu zimnej údržby je katastrálne územie mesta Krupina rozdelené na tieto zóny:

1/ Dodávateľ: Mestský podnik služieb, s.r.o. – zabezpečuje výkon v 1. a 2. zóne:

1. zóna - intravilán mesta Krupina  - ulice - Námestie SNP, Koháryho rad, ul. Šoltésovej, ul. 29. augusta, Svätotrojičné námestie, Bočkayho , Hajdúsky rad, Sládkovičova, Partizánska, A. Kmeťa, Bernolákova, ul. ČSA, Kuzmányho, Majerský rad, Malinovského, Nad Kotlom, D. Štúra, Sencovka, Biely Kameň, Tanistravár, Priemyselná, Jesenského, Mlynská, M.R.Štefánika, Železničná, Tehelná, Hviezdoslavova, Mikulkova, Šibeničná, Školská, J. C. Hronského, F. Kráľa, Záhradná, Bebravská, Kalinčiakova, Špitzerova, Starohorská, J.G.Tajovského, Geschwindova, Gliarska, Nad mestom, Slnečná, Vinohradnícka, Bottova, Jilemnického, Zvolenská cesta, I. Kraska, Horná, Prostredná, Nová, Za baštou, Saská, Krupinica, Husársky most, k Witturu , vjazd a areál k Bytovému domu na ulici Záhradnej, Pokračovanie ulice Novej, ulica Lipová, ul. Samuela Hruškovica a ulica J. Vacholda.

2. zóna – asfaltové cesty na lazoch  - Kopanice, Holý Vrch, Nová Hora, Široké lúky, Stará Hora Líška, Červená Hora, Ficberg,

Kontaktné údaje: 0915 831 876 – Mgr. Fertšek Viktor – konateľ spoločnosti

3. Chodníky, parkoviská a spevnené plochy v intraviláne mesta

Kontaktné údaje: 0918 370 443 – Pavel Mokoš


2/ Dodávateľ: Ľubomír Rondík – ROBUS-Z - zabezpečuje výkon v 3.,4. a 5. zóne:

3. zóna - štrkové cesty východná časť KÚ/ Okrúhla hora, Tanistravár, Briač, Hozník, Dolné Kopanice, Gerlach, Horné Kopanice, Prostredný vrch, Ľahotský vrch, Brezová, Dorkovička, Lánička/

4. zóna - štrkové cesty severná časť KÚ/ Tepličky, Kňazova dolina, Vĺčok, Poloma, Odrobinovo pole, Kamenný Kríž, Kukučka, Dráhy, Starý Háj, Vajsov, Šváb /

5. zóna - štrkové cesty západná strana KÚ/ Fitzberg, Stará Hora, Líška, Pinterov mlyn, Havran, Čierne Blato, Môlkňa, Žobrák, Bebrava, Pijavice, Benčaťov majer, Č. Hora, Trnovec

Kontaktné údaje:
0905 802 837 – Rondík Ľubomír
0905 792 916 – Križan Tomáš
0907 844 990 – Mozoľa Ján
0907 069 969 – Rondík Martin

Oddelenie výstavby, ŽP a RR

HORE