E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 Mapa stránok | Úradná tabuľa | 

Zber biologického rozložiteľného komunálneho odpadu

Mesto Krupina oznamuje občanom, že jarný zber biologického rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad (konáre z orezávky stromov a kríkov, lístie a vyhrabaná tráva zo záhrad) sa bude zabezpečovať v dňoch:

od 26.3.2018 až do 13.4.2018

Žiadame preto občanov, ktorí majú o uvedený zber záujem, aby v týchto termínoch odpad vyložili pred svoju nehnuteľnosť na verejné priestranstvo do 08.00 hod., odkiaľ bude odvezený. Konáre treba pripraviť pred nehnuteľnosťami tak, aby bol k nim bezproblémový prístup a aby neznemožňovali používanie chodníkov pre chodcov. Lístie a trávu by bolo najlepšie vložiť do plastových vriec, čím uľahčíte pracovníkom manipuláciu pri naskladňovaní a následnom odvoze.

Zároveň upozorňujeme občanov, že mimo uvedeného termínu je možné uvedený odpad odovzdať bezplatne aj na Zbernom dvore, Krupinica 427 počas pracovných dní a v sobotu, v rámci prevádzkových hodín.

Oddelenie výstavby, ŽP a RR


HORE