Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2018

Záverečný účet mesta k 31.12.2018 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19. júna 2019
uznesením č. 215/2019-MsZ bez výhrad.

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Záverečný účet mesta Krupina za rok 2018223 kB [pdf]
  Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.20182 756 kB [pdf]
  Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.20181 248 kB [pdf]
  Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 20181 565 kB [pdf]
  Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2018338 kB [pdf]
  Sumarizácia čerpania príjmov rozpočtu 2018151 kB [pdf]
  Rekapitulácia DHM za rok 201836 kB [pdf]
  Rekapitulácia z inventarizácie DHM za rok 201836 kB [pdf]
  Inventarizácia majetku mesta Krupina - tabuľková časť34 kB [pdf]
  Inventarizácia majetku mesta Krupina - textová časť41 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.