Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni: Čo sme zistili?

obrázok k článku-1

V rámci projektu Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni, ktorý je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa, bola vypracovaná Komplexná analýza východiskového stavu v oblasti zamestnávania 50+ a 6 čiastkových analýz. Projekt Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni realizuje Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO), so sídlom v Banskej Bystrici. Partnerom projektu je Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK). Neformálnymi partnermi projektu sú VSP Hontiansko - Dobronivské partnerstvo, MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo a MAS MALOHONT.

Na prelome decembra a januára tím expertov projektu pracoval na spracovaní informácií získaných prostredníctvom stretnutí s cieľovou skupinou a zamestnávateľmi, personálnych auditov, prieskumu kvality vzdelávania a dotazníkového prieskumu. Výsledkom je 7 analýz, pri ktorých tvorbe sme dospeli k základným a zároveň zaujímavým zisteniam:

• Analýza cieľovej skupiny

• Štúdia personálneho auditu 50+

• Analýza kvality a dostupnosti celoživotného vzdelávania pre 50+

• Analýza stavu potrieb a zamestnávania 50+ v regióne

• Analýza stavu a možností regionálnej politiky v oblasti zamestnávania 50+

• Analýza stavu a možností v oblasti aktívnej politiky trhu práce

Výsledky jednotlivých analýz boli následne spracované do Komplexnej analýzy východiskového stavu v oblasti zamestnávania 50+, ktorá zobrazuje problematiku zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni ako celok.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.