E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

VZN Mesta Krupina č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2019

HORE