E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Miestna akčná skupina
Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské
vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Viac informácií tu:  https://www.mashontianskodobronivske.sk/leader-clld/aktualne-vyzvy/odborni-hodnotitelia/

HORE