E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel v roku 2021

Mesto Krupina
zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta

týmto oznamuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú záujem o vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel v roku 2021 na ulici Majerský rad, ulici M. R. Štefánika a na Svätotrojičnom námestí v Krupine, najmä tých, ktorí vyhradené parkovanie využívali aj v roku 2020, aby písomne požiadali o vydanie povolenia, a aby tým predišli zbytočným nezhodám pri prideľovaní jednotlivých parkovacích miest.

Tlačivo žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta nájdete na stránke mesta, link: https://www.krupina.sk/tlaciva-na-stiahnutie

Ďakujeme za porozumenie.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE