E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Stredisko obehového hospodárstva - predloženie zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

HORE