Rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska pri ZŠ E.M. Šoltésovej

uvsr

Jedným z hlavných cieľov Mesta Krupina je napomáhať rozvoju mladých športových talentov. V zmysle tohto cieľa sa Mesto Krupina snaží aktívne podporovať športové činnosti a podujatia, ktoré sú organizované v meste či už priamo Mestom Krupina alebo Základnými školami, poprípade záujmovými športovými klubmi.

Práve preto sa Mesto Krupina v rámci svojich finančných možností dlhodobo venuje aj podpore a rozvoju športovísk. Okrem využívania svojich financií sa Mesto Krupina snaží aj o získavanie financií z externých zdrojov. Jedným z takýchto zdrojov bola aj možnosť získania dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky. Mesto Krupina bolo úspešným uchádzačom a získalo dotáciu na výmenu umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku pri ZŠ E.M.Šoltésovej vo výške 10 000 €. Mesto Krupina sa na projekte podieľalo spolufinancovaním vo výške 10 889,90€.

Pomocou dotácie sme uskutočnili výmenu pôvodného opotrebovaného umelého trávnika za nový a tým sme dosiahli zlepšenie podmienok v oblasti usporadúvania športových podujatí, aktivít a aktívneho trávenia voľného času. Realizácia projektu prispela k vytvoreniu lepších podmienok pre športové aktivity organizované Mestom, ako aj športovými a záujmovými klubmi mesta. Dúfame, že tento vynovený povrch viacúčelového ihriska bude motiváciou pre naše mladé športové talenty k poskytovaniu stále lepších a lepších športových výkonov.

Ďakujeme Úradu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport, Úradu vlády Slovenskej republiky, ako aj firme SportService s.r.o. za zrealizovanie diela.
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.