E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Poďakovanie primátora mesta

Vážení Krupinčania!

Mesto Krupina počas Vianočného radničného rínku organizovalo benefičný predaj vareného vína, na ktorý ste prispeli sumou 700,- €. Rozpočtové zdroje pôvodne určené na novoročný ohňostroj vo výške 700,- € a výťažok z novoročného primátorského punču vo výške 444,45 €, teda celkom 1844,45 € mesto zaslalo na konto postihnutým tragédiou v Prešove.

Týmto si Vám dovoľujem vysloviť poďakovanie za ochotu prispieť a podieľať sa tak na zmiernení prešovskej tragédie. Rovnako vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii vyššie uvedených charitatívnych akcií na podporu núdznym. 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE