E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznamy

ZverejnenéOznam
18.05.2021Ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania
18.05.2021Prerušenie dodávky elektrickej energie
17.05.2021V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých
13.05.2021Očkovanie občanov vo veku nad 60 rokov v meste Krupina
12.05.2021Zaburinenie pozemkov - upozornenie
05.05.2021Ponuka na predaj neupotrebiteľného prebytočného hnuteľného majetku mesta Krupina
03.05.2021Oznam pre žiadateľov priamych podpôr - PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
30.04.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - dosčítanie obyvateľov od 3. mája do 13. júna 2021
27.04.2021Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Krupina
27.04.2021VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Krupina
27.04.2021Oznam o rekonštrukcii hlavného vodovodného rádu
23.04.2021OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína
22.04.2021Zápis detí do Materskej školy - Malinovského 874 - na školský rok 2021/2022
22.04.2021ÚRADNÉ HODINY NA MESTSKOM ÚRADE V KRUPINE od 26. apríla 2021
19.04.2021Štatistické zisťovanie o využívaní IKT v domácnostiach a u jednotlivcov
15.04.2021Oznam Mesta Krupina - Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad
12.04.2021Výzva na podporu rekonštrukcie hrobky Eiserthovcov
11.04.2021Antigénové testovanie v meste Krupina
09.04.2021Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom predaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku
23.03.2021PONUKA - Farma u Flaškov Želiezovce
17.03.2021Staňte sa náhradníkom na očkovanie
08.03.2021Opatrenia v neurologickej ambulancii - MUDr. Stejskalová, Krupina
23.11.2020Vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel v roku 2021
29.04.2020Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla
12.04.2020Ohlasovanie porúch na verejnom vodovode
HORE