E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznam spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že na stavbe

„12706 - Krupina - Brezová - zaústenie TS"

budú začaté prípravné a stavebné práce a to dňom 22.02.2021.

Zhotoviteľom stavby bude Stredoslovenská distribučná, a.s.

HORE