E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr - PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí podali žiadosť o získanie podpory na plochu v roku 2020, aby si neodkladne a urýchlene pozreli emaily, kde im boli zaslané predtlačené Identifikačné listy na rok 2021 a Jednotné žiadosti na podpory pre rok 2021.

Termín na predkladanie žiadosti je od 19.4.2021 – 15.5.2021


Ing. Michal Kúdela
RP PPA Levice

HORE