E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznam o uzavretí miestnej komunikácie pozdĺž futbalového štadióna

Mesto Krupina
zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta

týmto oznamuje občanom mesta, že v termíne

od 14. decembra 2018 od 7:00 hod.

bude z dôvodu realizácie novej vetvy splaškovej kanalizácie uzavretá miestna komunikácia pozdĺž futbalového štadióna, ktorá je spojnicou ulice Majerský rad a Plavárenskej ulice.

Uvedené miestna komunikácia bude uzavretá do doby ukončenia stavebných prác na tejto etape nového kanalizačného zberača.

Obchádzka je možná všetkými priľahlými komunikáciami, napr.:

Majerský rad – Slnečná ulica – Plavárenská ulica
alebo Majerský rad – Námestie SNP – Pribinova ulica – Plavárenská ulica

Ďakujeme za porozumenie.

Mestský úrad Krupina Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja mesta


HORE