E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznam o termíne fyzickej obhliadky hnuteľného majetku – strojov a zariadení

Termín fyzickej obhliadky hnuteľného majetku – strojov a zariadení:

08.04.2021 Štvrtok od 14,00 - do 15,00 hod.
12.04.2021 Pondelok od 14,00 - do 15,00 hod.

Miesto fyzickej obhliadky:
areál bývalého Družstva, ul. Bebrava, Krupina (pri Novom cintoríne)

HORE