E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznam o preberaní daňových priznaní za rok 2018

Mesto Krupina oznamuje,

že preberanie daňových priznaní za rok 2018 bude vykonávať Daňový úrad Zvolen

v dňoch 29.3.2019 a 1.4.2019 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine, Svätotrojičné nám. č. 4/4.

HORE