E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2018-2019

Vážení občania,

vzhľadom na skutočnosť, že sa začalo zimné obdobie, v ktorom je jednou z najdôležitejších úloh správcov komunikácií zabezpečenie činnosti zimnej údržby, si Vás týmto dovoľuje informovať o nasledujúcich skutočnostiach. Zimná údržba sa bude zabezpečovať na základe operačného plánu zimnej údržby na obdobie 2018/2019 a vykonávať na základe spracovaného harmonogramu v poradí a podľa stupňa dôležitosti komunikácií s prihliadnutím na potreby dopravy, zásobovania obyvateľstva a zabezpečenia zdravotnej a požiarnej služby.

Z dôvodu prehľadnosti výkonov zimnej údržby miestnych komunikácií a kompetencií Mesto Krupina, oddelenie výstavby, ŽP a RR Vás informuje v operačnom pláne o zónach a kontaktných osobách, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie výkonu zimnej údržby. Všetky miestne komunikácie, o ktoré sa počas zimnej služby budú starať zmluvné spoločnosti, sú zmluvne zadané Mestom Krupina a sú vyznačené v mape obslužnosti ktorá je súčasťou operačného plánu zimnej údržby na obdobie 2018/2019.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2018-2019124 kB [pdf]
  Mapa zimnej údržby na obdobie 2018-2019358 kB [pdf]

HORE