Odpadové hospodárstvo


Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Program odpadového hospodárstva mesta Krupina na roky 2016– 2020706 kB [pdf]
  Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území Mesta Krupina za rok 201826 kB [pdf]
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2018 a výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov35 kB [pdf]
  Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 20191 572 kB [pdf]
  Informácia o množstve vytriedených zložiek odpadov za rok 2018486 kB [pdf]
  Popis systému nakladania s KO vrátane triedeného zberu v meste Krupina59 kB [pdf]
  Informácie o množstve vytriedených zložiek odpadov za rok 2017576 kB [pdf]
  Infolist o projekte Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina375 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.