Obnova Múzea A. Sládkoviča v Krupine (NKP- dom meštiansky), Sládkovičova 20, 963 01 Krupina, číslo ÚZPF:11097/1) – 3. etapa

muzeum

Po predchádzajúcich dvoch etapách opráv múzea, v ktorých boli realizované injektáže a postavený pilier na južnej stene Múzea Andreja Sládkoviča (2017), ďalej sanácie vlhkosti severnej strany objektu múzea a rekonštrukcia miestnosti depozitára – vlhkosť a nová dlážka (2018), nasleduje ďalšia, teda tretia etapa – sanácia vlhkosti na západnej strane múzea, ktorá sa začala začiatkom júna.

Cieľom týchto prác je obnova časti objektu historického meštianskeho domu. Táto etapa rekonštrukcie zahŕňa odvlhčenie časti západnej strany objektu múzea, ktorá vykazovala výrazné poškodenie a prerážanie vlhkosti do múrov a interiérov objektu. Po uskutočnenom archeologickom výskume a vyhodnotením nálezovej situácie, ktorú realizovali pracovníci pod vedením Mgr. JUDr. Martina Kvietka, nasledoval súvislý výkop popri múre až na ílový základ (pôvodnú úroveň uličnej časti domu múzea). Následne boli vykonané izolačné práce vrátane položenia odvodňovacej rúry, aplikácie izolačnej nopovej fólie a položenia drenážnej vrstvy (kameň) a úprava zvodov dažďovej vody vrátane výkopu drenážnej jamy, v ktorej boli objavené základy ešte staršieho, už zaniknutého objektu stredovekého domu, ktoré zhodnotil archeológ dr. Kvietok. V súvislosti s prácami na objekte múzea bol vykonaný aj monitoring a prečistenie kanalizácie z dvorovej časti domu.

Táto čiastková obnova objektu bola zrealizovaná vďaka dotácií poskytnutej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vo výške 15 000 € a vďaka financiám poskytnutým z rozpočtu mesta Krupina vo výške približne 7 795,58 €.

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.