E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Návrh VZN Mesta Krupina, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 13/2020

HORE