E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Návrh VZN ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina č. 9/2020 o určení názvov novovybudovaných ulíc v meste Krupina

HORE