E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom predaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku

HORE