Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

KOMISIA ROZVOJA MESTA

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Ing. Jaroslav Bellák
 3. Ing. Peter Filuš
 4. Mgr. Oľga Búryová
 5. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 6. Ing. Eva Lukáčová
 7. Ing. Jozef Lutter
 8. Ing. Stanislava Pavlendová
 9. Mgr. Martin Selecký
 10. Mgr. Michal Strelec
 11. Mgr. Anna Surovcová
Členovia - neposlanci:
 1. Ing. Ľubica Machovičová
 2. Ing. Mgr. Viktor Fertšek
 3. Ing. Tibor Tuhársky
 4. Ing. Štefan Schnitzer
 5. Marián Dado
 6. Ing. Stanislava Pavlendová

Zapisovateľka komisie:Ing. Marta Murínová
tel.:+421905511025
e-mail: ekonom@krupina.skKOMISIA PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VEREJNÝ PORIADOK


Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Ing. Peter Filuš
 3. Mgr. Oľga Búryová
 4. Ing. Jozef Lutter
 5. Mgr. Martin Selecký
 6. Mgr. Michal Strelec
 7. Mgr. Marián Hecl - garant
Členovia - neposlanci:
 1. Ing. Jozef Capuliak, PhD.
 2. Peter Sedmák

Zapisovateľka komisie:Gabriela Očovská
tel.:+421907655600
e-mail: gabriela.ocovska@krupina.skKOMISIA „ČLOVEK-ČLOVEKU“ ZPOZ

Členovia - poslanci:
 1. Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
 2. Mgr. Anna Borbuliaková
 3. Mgr. Michal Strelec
 4. Mgr. Marián Hecl
 5. Ing. Eva Lukáčová

Členovia - neposlanci:

 1. Mgr. Tatiana Spurná

Zapisovateľka komisie: Mária Víbošťoková
tel.:+421905965834
e-mail: sekretariat@krupina.skKOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 3. Ing. Peter Filuš
 4. Mgr. Marián Hecl
 5. Ing. Jozef Lutter
 6. Mgr. Anna Surovcová
Zapisovateľka komisie: JUDr. Ela Kocková
tel.:+421915844528
e-mail: pravnik@krupina.skKOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A BYTOVEJ POLITIKY

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Mgr. Oľga Búryová
 3. Ing. Eva Lukáčová
 4. Mgr. Anna Surovcová
Členovia - neposlanci:
 1. Mgr. Lenka Hudecová
 2. PaedDr. Erika Bartošová
 3. Dáša Oláhová
 4. Jana Škriniarová

Zapisovateľ komisie: Peter Sedmák
tel.: +421918370442
e-mail: peter.sedmak@krupina.sk
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.